1
00:01:17,650 --> 00:01:21,501
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH.

2
00:01:24,191 --> 00:01:28,537
UVEDENÉ UDÁLOSTI SE STALY
V KANSAS CITY V MISSOURI ROKU 1951.

3
00:01:30,732 --> 00:01:35,046
NA ŽÁDOST PŘEŽIVŠÍCH BYLA JMÉNA ZMĚNĚNA.

4
00:01:45,580 --> 00:01:50,014
Z ÚCTY K ZEMŘELÝM VYPRÁVÍME
ZBYTEK PŘÍBĚHU, JAK SE ODEHRÁL.

5
00:01:52,387 --> 00:01:54,015
Pojď sem.

6
00:02:38,415 --> 00:02:40,280
To bylo působivé.

7
00:02:41,209 --> 00:02:42,931
Taková už ona je.

8
00:03:08,207 --> 00:03:09,724
<i>Věřili byste tomu?</i>

9
00:03:09,853 --> 00:03:13,214
<i>Vražedkyně přímo pod naší střechou.</i>

10
00:03:13,541 --> 00:03:18,379
Ač nerad, tak přiznám, že mě tenhle
vlk v rouše beránčím ošálil.

11
00:03:18,507 --> 00:03:22,475
Vykreslila se jako ztělesnění ctnosti.

12
00:03:41,751 --> 00:03:43,315
Dr. Zmrde.

13
00:03:44,294 --> 00:03:46,016
Pamatuješ si mě?

14
00:03:53,466 --> 00:03:55,376
Kdo sakra jste?

15
00:03:57,444 --> 00:03:59,485
Mayflowerová, kauce je zaplacená.

16
00:04:06,894 --> 00:04:11,062
A jen abych věděla,
kdo ji prosím pěkně zaplatil?

17
00:04:11,115 --> 00:04:12,882
Nemám tušení.

18
00:04:15,354 --> 00:04:18,178
Děkuji vám za vaši pohostinnost.

19
00:05:02,799 --> 00:05:04,644
Chcete, aby válka skončila?

20
00:05:05,590 --> 00:05:08,072
Dejte si to u vás
do pořádku a probereme to.

21
00:05:14,726 --> 00:05:16,384
Ozvu se vám.

22
00:05:18,352 --> 00:05:20,155
Budu čekat.

23
00:06:00,858 --> 00:06:03,116
FARGO
4x11 - Storia Americana

24
00:06:03,202 --> 00:06:06,694
........