1
00:00:21,180 --> 00:00:22,460
Sakra proč tohle!

2
00:00:23,140 --> 00:00:26,140
Nevzdám se své
celoživotní práce bez boje!

3
00:00:31,020 --> 00:00:34,580
Znova říkám,
jsem otevřen lepším nápadům!

4
00:00:35,420 --> 00:00:36,940
Ty jsi tady expert.

5
00:00:37,700 --> 00:00:40,380
Boj nebo útěk?

6
00:00:41,220 --> 00:00:43,420
-Co je sakra tohle?
-Ten lepší nápad.

7
00:00:45,740 --> 00:00:46,700
Jdeme na to!

8
00:01:02,140 --> 00:01:04,780
Na planetě zemi svítá nový den.

9
00:01:10,980 --> 00:01:13,260
Dnes představujeme novou
mocnou zbraň

10
00:01:13,340 --> 00:01:15,740
pro boj proti globálním chorobám.

11
00:01:15,820 --> 00:01:19,460
Panacea, pojmenovaná podle
starodávné bohyně uzdravení,

12
00:01:19,540 --> 00:01:23,380
se znovuzrodila jako technologie nové generace.

13
00:01:23,980 --> 00:01:26,580
Stejně jako meteorologické satelity
sledují bouře,

14
00:01:26,660 --> 00:01:30,060
Panacea bude předvídat místo
vypuknutí infekčních chorob,

15
00:01:30,140 --> 00:01:33,860
díky čemuž poskytne doktorům
prostor včas reagovat.

16
00:01:36,540 --> 00:01:38,660
Nic z toho by nebylo možné,
nic z toho,

17
00:01:38,740 --> 00:01:44,060
pro zahájení této nové éry
naděje,

18
00:01:44,140 --> 00:01:49,180
bez vize, síly
a naprostého zapálení


19
00:01:49,940 --> 00:01:52,900
jednoho konkrétního jedince
Uvádím ho do rozpaků tím,

20
00:01:52,980 --> 00:01:55,100
že ho žádám, aby sem přišel,
a řekl o tom pár slov.

21
00:01:55,180 --> 00:02:00,180
Se ctí tedy zde vítám
Doktorku Graciela Davila. Grace...

22
........