1
00:00:07,520 --> 00:00:10,000
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,560 --> 00:00:30,000
<i>Země. </i>
<i>Domov milionů druhů živočichů.</i>

3
00:00:34,640 --> 00:00:37,880
<i>Ale co asi tak žije… mimo ni?</i>

4
00:00:45,240 --> 00:00:48,480
<i>Ve vesmíru je</i>
<i>obrovské množství planet.</i>

5
00:00:53,920 --> 00:00:57,360
<i>Pokud existuje život jen</i>
<i>na malé části z nich,</i>

6
00:00:58,520 --> 00:01:03,200
<i>pak vesmír musí… kypět životem.</i>

7
00:01:12,960 --> 00:01:16,640
<i>Všichni živí tvorové</i>
<i>mají stejné potřeby:</i>

8
00:01:19,440 --> 00:01:20,640
<i>krmení…</i>

9
00:01:27,320 --> 00:01:28,600
<i>rozmnožování…</i>

10
00:01:33,280 --> 00:01:34,120
<i>a vývoj.</i>

11
00:01:38,120 --> 00:01:40,360
<i>Pokud aplikujeme</i>
<i>zákony pozemského života</i>

12
00:01:41,320 --> 00:01:43,080
<i>na zbytek vesmíru…</i>

13
00:01:45,120 --> 00:01:46,920
<i>můžeme si udělat představu,</i>

14
00:01:47,480 --> 00:01:48,600
<i>co by tak mohlo žít…</i>

15
00:01:50,320 --> 00:01:52,480
<i>v mimozemských světech.</i>

16
00:02:15,720 --> 00:02:19,040
<i>Všechny životní formy</i>
<i>potřebují ke svému bytí nějakou planetu.</i>

17
00:02:20,640 --> 00:02:23,760
<i>Ale kolik těch planet</i>
<i>ve vesmíru vůbec je?</i>

18
00:02:28,920 --> 00:02:30,480
Vezměte si naši hvězdu,

19
00:02:31,440 --> 00:02:32,400
Slunce,

20
00:02:33,360 --> 00:02:36,760
kolem které obíhá
Země, Mars, Jupiter…

21
00:02:41,520 --> 00:02:42,880
Po celá staletí

22
00:02:42,960 --> 00:02:46,040
si lidé kladli otázku:
„Co ty ostatní hvězdy?

23
00:02:46,400 --> 00:02:48,200
........