1
00:00:07,320 --> 00:00:10,040
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,640 --> 00:00:30,200
<i>Země.</i>
<i>Domov milionů druhů živočichů.</i>

3
00:00:34,640 --> 00:00:38,040
<i>Ale co asi tak žije… mimo ni?</i>

4
00:00:43,520 --> 00:00:46,280
<i>Astronomové už mimo</i>
<i>naši sluneční soustavu</i>

5
00:00:46,880 --> 00:00:48,880
<i>objevili tisíce planet.</i>

6
00:00:51,720 --> 00:00:54,640
<i>Věří, že jich tam jsou další biliony.</i>

7
00:00:59,440 --> 00:01:02,520
<i>Pokud existuje život jen</i>
<i>na malé části z nich,</i>

8
00:01:04,040 --> 00:01:08,280
<i>pak vesmír musí… kypět životem.</i>

9
00:01:18,920 --> 00:01:22,200
<i>Všichni živí tvorové</i>
<i>mají stejné potřeby:</i>

10
00:01:25,120 --> 00:01:26,080
<i>krmení…</i>

11
00:01:32,920 --> 00:01:34,040
<i>rozmnožování…</i>

12
00:01:38,840 --> 00:01:39,680
<i>vývoj.</i>

13
00:01:43,520 --> 00:01:46,080
<i>Pokud aplikujeme</i>
<i>zákony pozemského života</i>

14
00:01:46,880 --> 00:01:49,000
<i>na zbytek vesmíru…</i>

15
00:01:50,680 --> 00:01:52,480
<i>můžeme si udělat představu,</i>

16
00:01:53,240 --> 00:01:55,000
<i>co by tak mohlo žít…</i>

17
00:01:55,920 --> 00:01:57,920
<i>v mimozemských světech.</i>

18
00:02:26,920 --> 00:02:30,360
<i>Většina planet, které známe, </i>
<i>jsou hotové peklo</i>

19
00:02:31,920 --> 00:02:35,200
<i>a představa, že zde něco žije,</i>
<i>je zcela nereálná.</i>

20
00:02:37,320 --> 00:02:41,120
<i>Ale je úžasné, kde všude</i>
<i>se život dokáže uchytit.</i>

21
00:02:44,720 --> 00:02:48,880
Kam až má paměť sahá, mi máma
vždycky říkala, že jsem mimozemšťanka.

22
00:02:50,840 --> 00:02:54,680
Protože už od začátku
jsem byla hlavou v kosmu.

23
........