1
00:00:06,640 --> 00:00:10,000
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,480 --> 00:00:28,920
<i>Země.</i>
<i>Domov milionů druhů živočichů.</i>

3
00:00:33,520 --> 00:00:36,800
<i>Ale co asi tak žije… mimo ni?</i>

4
00:00:42,320 --> 00:00:45,680
<i>Astronomové už mimo</i>
<i>naši sluneční soustavu</i>

5
00:00:45,760 --> 00:00:47,760
<i>objevili tisíce planet.</i>

6
00:00:50,640 --> 00:00:53,840
<i>Věří, že jich tam jsou další biliony.</i>

7
00:00:56,920 --> 00:01:00,280
<i>Pokud existuje život</i>
<i>jen na malé části z nich,</i>

8
00:01:01,520 --> 00:01:06,120
<i>pak vesmír musí… kypět životem.</i>

9
00:01:16,320 --> 00:01:19,560
<i>Všichni živí tvorové mají stejné potřeby:</i>

10
00:01:22,320 --> 00:01:23,160
<i>krmení…</i>

11
00:01:30,200 --> 00:01:31,560
<i>rozmnožování...</i>

12
00:01:36,120 --> 00:01:37,560
<i>vývoj.</i>

13
00:01:41,040 --> 00:01:43,680
<i>Pokud aplikujeme zákony</i>
<i>pozemského života</i>

14
00:01:44,240 --> 00:01:46,240
<i>na zbytek vesmíru…</i>

15
00:01:48,040 --> 00:01:49,840
<i>můžeme si udělat představu,</i>

16
00:01:50,240 --> 00:01:51,840
<i>co by tak mohlo žít…</i>

17
00:01:53,240 --> 00:01:55,280
<i>v mimozemských světech.</i>

18
00:02:17,200 --> 00:02:22,480
LICKOVA OBSERVATOŘ
KALIFORNIE, USA

19
00:02:29,560 --> 00:02:35,680
<i>Planety mimo naši sluneční soustavu</i>
<i>jsou astronomy označovány jako exoplanety.</i>

20
00:02:38,440 --> 00:02:42,200
<i>Nacházejí se biliony kilometrů od Země.</i>

21
00:02:45,640 --> 00:02:50,760
<i>A přesto je možné</i>
<i>odhalit podle světla hvězdy,</i>

22
00:02:52,240 --> 00:02:54,760
<i>kterou obíhají,</i>
<i>sebemenší náznaky života.</i>

23
00:02:57,480 --> 00:03:01,840
Každá hvězda k nám vysílá
........