1
00:00:07,466 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,000 --> 00:00:44,628
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

3
00:00:47,047 --> 00:00:51,385
SVĚTOVÁ ZNOVU-PREMIÉRA
KAPITÁNA DJ KLEBA

4
00:00:52,803 --> 00:00:53,720
Ahoj.

5
00:00:57,808 --> 00:00:59,059
Ahoj.

6
00:00:59,434 --> 00:01:03,355
Jsem Aja Tarron z rodu Tarronů

7
00:01:03,438 --> 00:01:07,150
a chci vám vyprávět příběh.
Je to dobrý příběh.

8
00:01:07,234 --> 00:01:12,364
Je vážně bájo,
se spoustou humoru a vzrušení.

9
00:01:13,031 --> 00:01:19,121
Začíná na místě velmi daleko odsud,

10
00:01:19,204 --> 00:01:24,543
na planetě nazvané Akiridion 5.

11
00:01:38,390 --> 00:01:39,474
Dvacet na výhru!

12
00:01:41,685 --> 00:01:44,438
- Luugu, vrať se!
- Rozmáčkl jsi mi skeltaga!

13
00:01:44,521 --> 00:01:45,605
Vrať se sem!

14
00:01:45,981 --> 00:01:47,816
<i>Sektor 7.</i>

15
00:01:52,279 --> 00:01:54,906
Pardon! Ztracený mazlíček!

16
00:01:55,782 --> 00:01:59,953
Luugu, teď mi kazíš naprosto bájo den.

17
00:02:00,954 --> 00:02:07,961
KORUNOVAČNÍ DEN - AKIRIDION 5

18
00:02:09,087 --> 00:02:12,341
Usmívat se a mávat, usmívat a mávat.

19
00:02:12,424 --> 00:02:15,802
- Kde je? Je to i její korunovace.
- Znáš svou dceru.

20
00:02:15,886 --> 00:02:18,680
- Aja je svá.
- Veličenstva?

21
00:02:18,764 --> 00:02:22,142
- Našel jsi naši dceru?
- Dá se to tak říct.

22
00:02:22,225 --> 00:02:23,393
Tak mluv.

23
00:02:23,477 --> 00:02:26,271
- Vypadá to, že utekla.
- Zase?

........