1
00:00:08,008 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,000 --> 00:00:44,670
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

3
00:00:49,216 --> 00:00:51,426
MEZIGALAKTICKÁ STANICE GALAXIE
OXIOM

4
00:00:51,969 --> 00:00:52,844
No jo.

5
00:00:52,928 --> 00:00:56,265
Tak mu říkám:
„To není transportér třídy C-1.

6
00:00:56,431 --> 00:00:57,516
To je T-2.

7
00:00:57,599 --> 00:01:00,769
Koukej na ty motory, nimrode!“
Nemám pravdu?

8
00:01:00,978 --> 00:01:04,690
<i>Na Akiridionu 5 došlo k převratu</i>
<i>a svržení rodu Tarronů.</i>

9
00:01:04,773 --> 00:01:07,276
<i>Královská rodina je zřejmě po smrti.</i>

10
00:01:07,943 --> 00:01:10,696
No tak, ti uletěli třídou C.

11
00:01:10,779 --> 00:01:12,447
Královskou mateřskou lodí.

12
00:01:12,614 --> 00:01:16,159
S takovým strojem uletí
každý lodi ve známým vesmíru.

13
00:01:16,243 --> 00:01:20,330
Já jsem tranzitní operátor
už 16 keltonů. Znám je všechny.

14
00:01:20,414 --> 00:01:21,582
Ale královská loď?

15
00:01:22,499 --> 00:01:23,959
To je kráska.

16
00:01:24,251 --> 00:01:27,337
Ahoj, Foo Foo...

17
00:01:27,838 --> 00:01:29,172
Ničiteli.

18
00:01:29,256 --> 00:01:34,303
Královská mateřská loď Akiridionu 5,
viděl jsi ji?

19
00:01:34,386 --> 00:01:35,679
Já nic nevím!

20
00:01:35,762 --> 00:01:38,348
Jen se tu bavím. Chceš se napít?

21
00:01:39,725 --> 00:01:40,976
Proč to děláš?

22
00:01:41,059 --> 00:01:45,063
Já chci královskou
mateřskou loď Akiridionu 5.

23
00:01:45,230 --> 00:01:48,483
Kde jsi ji viděl, tranzitní operátore?

........