1
00:00:07,716 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,350 --> 00:00:20,103
<i>Kvadrant dvě,</i>
<i>zahájení transportu za deset sektonů.</i>

3
00:00:43,585 --> 00:00:44,711
Pal.

4
00:00:47,256 --> 00:00:49,675
Mami! Tati!

5
00:00:57,015 --> 00:00:58,350
Ne!

6
00:00:59,393 --> 00:01:01,061
Ne, ne, ne!

7
00:01:07,067 --> 00:01:09,069
Luugu, nech toho.

8
00:01:18,328 --> 00:01:21,373
<i>Zase nemůžeš spát, Výsosti?</i>

9
00:01:22,249 --> 00:01:26,003
Další noční můra. Chybí mi máma s tátou.

10
00:01:26,086 --> 00:01:28,130
Kéž bych mohla něco udělat.

11
00:01:29,256 --> 00:01:33,927
<i>Mohu na tvé noční můry</i>
<i>navrhnout pozemské řešení?</i>

12
00:01:37,306 --> 00:01:41,852
<i>Během skenování planety jsem prošla</i>
<i>přes 63 milionů horvatů</i>

13
00:01:41,935 --> 00:01:45,897
<i>pozemských příběhů, kultury a hudby.</i>

14
00:01:46,356 --> 00:01:51,862
<i>Většina jich nedává smysl, až na emoce.</i>

15
00:01:52,988 --> 00:01:55,490
<i>Ty jsou skutečné.</i>

16
00:02:03,081 --> 00:02:06,752
Děkuji. Dobrou noc, Matko.

17
00:02:07,836 --> 00:02:10,172
<i>Dobrou noc, Výsosti.</i>

18
00:02:39,117 --> 00:02:41,370
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

19
00:03:19,574 --> 00:03:23,078
Biosken potvrdil,
že vzorek je Akiridionského původu.

20
00:03:24,496 --> 00:03:28,667
Nejspíš se schovali
v pulsárním reaktoru lodi.

21
00:03:28,750 --> 00:03:30,710
Nebudou daleko.

22
00:03:31,378 --> 00:03:32,629
Co to děláš?

23
00:03:36,758 --> 00:03:43,056
Počítači, nastav kurz
na „stře-dní ško-lu Arca-dia Oaks“?

24
00:03:45,934 --> 00:03:49,646
........