1
00:00:07,716 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,196 --> 00:00:32,699
Bojoval jsi udatně, bratře.

3
00:00:37,913 --> 00:00:41,583
Tvá smrt nebude zbytečná.

4
00:00:42,376 --> 00:00:47,631
V pravou chvíli si vychutnáme svou pomstu.

5
00:01:15,242 --> 00:01:17,911
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

6
00:01:21,665 --> 00:01:24,418
<i>Velitelská základna Oblasti 49B</i>
<i>pozemnímu týmu,</i>

7
00:01:24,501 --> 00:01:27,004
<i>máme tu neidentifikovaný létající objekt.</i>

8
00:01:27,087 --> 00:01:29,923
<i>Klesá 20 stupňů od vašeho horizontu.</i>

9
00:01:32,884 --> 00:01:34,469
Rozumím, základno.

10
00:01:34,553 --> 00:01:35,554
<i>Buďte opatrní.</i>

11
00:01:35,637 --> 00:01:38,932
<i>Může to být ruský špionážní letoun.</i>

12
00:01:39,099 --> 00:01:40,517
Vidíte ty drobné značky.

13
00:01:40,600 --> 00:01:42,477
Támhle je klenba.

14
00:01:44,896 --> 00:01:48,400
- Už mi to něco ukazuje.
- Dejte mi ten vzorek.

15
00:01:57,451 --> 00:01:58,744
Základno?

16
00:01:58,827 --> 00:02:01,830
Tohle nevypadá na Rusa.

17
00:02:01,913 --> 00:02:04,708
Podle legendy je ten létající talíř

18
00:02:04,791 --> 00:02:08,879
480 kilometrů odsud,
na vojenské základně Oblasti 49B,

19
00:02:08,962 --> 00:02:13,091
což je přísně tajné vládní zařízení
pro mimozemský výzkum.

20
00:02:13,175 --> 00:02:15,010
Fascinující, pane Pepperjacku.

21
00:02:15,093 --> 00:02:17,471
- To je práce na jedničku.
- Hurá!

22
00:02:17,554 --> 00:02:19,931
- Díky, se?or Uhle.
- Za kreativní psaní.

23
00:02:20,015 --> 00:02:22,434
Tohle je bohužel fyzika.

24
00:02:22,517 --> 00:02:27,230
........