1
00:05:16,047 --> 00:05:17,505
Děkuju.

2
00:05:19,255 --> 00:05:21,172
Díky, že jste přišli.

3
00:05:21,255 --> 00:05:25,047
Děkuju, že jste
opustili své domovy.

4
00:05:25,547 --> 00:05:27,547
Jmenuji se David Byrne.

5
00:05:30,631 --> 00:05:34,764
Za to mi nepatří uznání.
Neměl jsem v tom na výběr.

6
00:05:34,964 --> 00:05:38,631
Četl jsem něco
překvapivého a úžasného.

7
00:05:39,047 --> 00:05:43,756
Že dětský mozek má
o stovky milionů víc

8
00:05:43,956 --> 00:05:48,422
neuronových spojení
než my dospělí,

9
00:05:48,622 --> 00:05:52,047
a jak rosteme, ztrácíme je.

10
00:05:52,422 --> 00:05:56,414
Tak jsem si říkal:
co to znamená?

11
00:05:57,297 --> 00:06:00,764
Že jsou děti chytřejší než my

12
00:06:01,089 --> 00:06:05,714
a jak dospíváme, jsme
hloupější a hloupější,

13
00:06:06,339 --> 00:06:10,589
až dosáhneme
stabilní hlouposti?

14
00:06:11,172 --> 00:06:14,881
Což je fáze, ve které
je teď většina z nás.

15
00:06:16,631 --> 00:06:18,714
Stane se to, že

16
00:06:18,798 --> 00:06:22,173
si udržíme ty spoje,
které nám jsou užitečné,

17
00:06:22,256 --> 00:06:25,381
a ano, je tam
proces eliminace,

18
00:06:25,464 --> 00:06:30,214
zbavíme se mnoha dalších,
až nám zůstanou ty,

19
00:06:30,547 --> 00:06:34,556
které nás definují
jako člověka.

20
00:06:34,656 --> 00:06:36,097
Toho, kým jsme.

21
00:06:36,297 --> 00:06:38,923
Určují, jak vnímáme svět,

22
00:06:39,005 --> 00:06:42,255
a nám se zdá, že nám
........