1
00:00:11,010 --> 00:00:13,179
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:41,041 --> 00:00:44,044
{\an8}- No jasně!
- Na zdraví Če-mina a LaLa Landu.

3
00:00:44,127 --> 00:00:46,755
{\an8}- Na zdraví!
- Na zdraví!

4
00:01:47,816 --> 00:01:49,317
Na co myslíš?

5
00:01:51,361 --> 00:01:53,988
Je mi smutno po tátovi.

6
00:01:57,951 --> 00:02:01,412
Dnes na soutěži jsem si na něho vzpomněla.

7
00:02:03,748 --> 00:02:06,543
Na své první
jsem plakala stejně jako Če-min.

8
00:02:08,545 --> 00:02:11,297
<i>Ze samé nervozity
jsem zapomněla všechny noty.</i>

9
00:02:11,381 --> 00:02:13,383
<i>Do, do, sol, sol, la, la, sol.</i>

10
00:02:13,466 --> 00:02:16,553
Zahrála jsem začátek a pak už nic.

11
00:02:19,639 --> 00:02:21,641
Z lítosti jsem se rozbrečela.

12
00:02:22,517 --> 00:02:23,810
<i>V tu chvíli</i>

13
00:02:24,769 --> 00:02:26,688
<i>táta vstal a začal tleskat.</i>

14
00:02:27,438 --> 00:02:29,023
Řekl, že jsem byla skvělá.

15
00:02:30,483 --> 00:02:32,193
Tvůj táta byl úžasný muž.

16
00:02:32,944 --> 00:02:33,903
To byl.

17
00:02:35,864 --> 00:02:38,324
Nikoho na světě jsem neměla raději.

18
00:02:40,326 --> 00:02:41,452
Čune.

19
00:02:42,704 --> 00:02:45,832
Mám pocit, že tady
jsem znovu objevila samu sebe.

20
00:02:47,584 --> 00:02:49,294
Jsem jako…

21
00:02:50,128 --> 00:02:51,171
odolný plevel.

22
00:02:52,088 --> 00:02:54,215
Rozhodně ne květinka ve skleníku.

23
00:02:59,888 --> 00:03:04,934
Možná mě zocelil právě ten tátův aplaus.

24
00:03:06,227 --> 00:03:07,061
Souhlasím.
........