1
00:00:11,010 --> 00:00:13,179
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:15,784 --> 00:01:17,869
Tak tady bydlí Ra-ra.

3
00:01:19,079 --> 00:01:20,371
Co se děje?

4
00:01:21,456 --> 00:01:22,665
Vy mě sledujete?

5
00:01:24,834 --> 00:01:27,921
Vím, že se občas zastavíte
u bistra a pozorujete mě.

6
00:01:33,468 --> 00:01:34,719
<i>Zbláznil jste se?</i>

7
00:01:34,803 --> 00:01:37,388
Chodím kolem toho bistra,

8
00:01:37,472 --> 00:01:39,808
protože ho mám po cestě do práce.

9
00:01:42,143 --> 00:01:45,772
Nejde po vás někdo?

10
00:01:45,855 --> 00:01:49,108
Nebo jste na útěku z důvodů,
o kterých nemůžete mluvit?

11
00:01:50,193 --> 00:01:51,110
Je to tak?

12
00:01:53,613 --> 00:01:54,989
Máte problém s důvěrou?

13
00:01:55,698 --> 00:01:57,951
Nedělejte ze mě podezřelého.

14
00:01:58,034 --> 00:01:59,911
Řekněte mi, co tu děláte.

15
00:02:03,873 --> 00:02:05,041
Jdu domů.

16
00:02:07,669 --> 00:02:09,045
Bydlím v tomto domě.

17
00:02:26,938 --> 00:02:28,273
Neviděli jsme se už?

18
00:02:28,356 --> 00:02:30,817
Nebo jste na útěku z důvodů,
o kterých nemůžete mluvit?

19
00:02:32,360 --> 00:02:34,362
<i>Ten mě štve.</i>

20
00:02:41,119 --> 00:02:42,704
Dělám to, protože chci.

21
00:02:44,622 --> 00:02:46,958
- Jaký máte vztah k pacientce?
- Jsem oběť nehody.

22
00:02:47,041 --> 00:02:49,294
Řekl jsem, že mi nic není. Nechte mě být.

23
00:02:50,128 --> 00:02:52,714
Pořád je tak nervózní.

24
00:02:57,677 --> 00:02:58,928
<i>Je vážně podivín.</i>

........