1
00:00:06,673 --> 00:00:09,759
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:50,049 --> 00:00:52,886
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
ORGANIZACE, UDÁLOSTI A NÁBOŽENSTVÍ

3
00:00:52,969 --> 00:00:54,971
V TOMTO DRAMATU JSOU ZCELA SMYŠLENÉ.

4
00:00:58,516 --> 00:01:00,852
{\an8}12. DÍL

5
00:01:18,536 --> 00:01:22,165
{\an8}Vy parchante. Jste snad Chuck Norris?
Jste všude.

6
00:01:22,957 --> 00:01:24,250
{\an8}Připomínám vám ho?

7
00:01:25,251 --> 00:01:27,128
{\an8}Jaká čest. Hodně si ho vážím.

8
00:01:28,671 --> 00:01:29,672
Fajn.

9
00:01:30,548 --> 00:01:33,259
Jak jste se měl? Neozval jste se.

10
00:01:33,343 --> 00:01:34,677
Díky vám

11
00:01:35,762 --> 00:01:37,013
jsem se měl dobře.

12
00:01:42,143 --> 00:01:43,561
Chci se vás na něco zeptat.

13
00:01:45,980 --> 00:01:47,315
Tak jen do toho.

14
00:01:49,108 --> 00:01:53,363
To vy jste Čcha Ču-un dohodil práci v UI?

15
00:01:58,284 --> 00:01:59,702
ČCHA ČU-UN

16
00:02:04,916 --> 00:02:08,670
Řekli mi, že najímáme
velmi dobrou herečku.

17
00:02:09,254 --> 00:02:11,214
Tak jsem to schválil.

18
00:02:12,674 --> 00:02:13,675
Proč?

19
00:02:14,843 --> 00:02:15,802
Co tím myslíte?

20
00:02:16,594 --> 00:02:19,139
Proč jste připravil takovouhle hru?

21
00:02:22,642 --> 00:02:23,643
Tak nashle.

22
00:02:26,271 --> 00:02:27,272
Hru?

23
00:02:28,857 --> 00:02:29,983
Tak hru.

24
00:02:30,817 --> 00:02:35,113
Předejte ten případ lidem z UI
a dejte od toho ruce pryč.

........