1
00:00:06,339 --> 00:00:09,551
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:50,049 --> 00:00:52,886
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
ORGANIZACE, UDÁLOSTI A NÁBOŽENSTVÍ

3
00:00:52,969 --> 00:00:54,971
V TOMTO DRAMATU JSOU ZCELA SMYŠLENÉ.

4
00:01:24,375 --> 00:01:25,460
Mluv.

5
00:01:26,669 --> 00:01:29,422
Vlezla sem holka něco kolem dvaceti.

6
00:01:30,089 --> 00:01:31,758
<i>Pronásledoval jsem ji s Vivian.</i>

7
00:01:32,342 --> 00:01:35,345
Vivian mě předběhla,
takže jsem běžel za Vivian.

8
00:01:36,429 --> 00:01:37,806
Říkám pravdu.

9
00:01:37,889 --> 00:01:40,600
Vivian byla rychlejší než já.
Jinak to nešlo.

10
00:01:41,476 --> 00:01:43,144
- Pokračuj.
- A

11
00:01:43,645 --> 00:01:48,149
pak se tam v lese zničehonic
objevil chlap v helmě.

12
00:01:50,068 --> 00:01:51,027
Kdo jste?

13
00:02:00,537 --> 00:02:01,579
Omlouvám se.

14
00:02:04,582 --> 00:02:05,583
Takže jste

15
00:02:06,376 --> 00:02:07,794
viděl obličej té holky?

16
00:02:08,920 --> 00:02:10,964
- Ne.
- Ani toho chlapa s helmou?

17
00:02:11,047 --> 00:02:12,298
Omlouvám se.

18
00:02:14,634 --> 00:02:18,096
Všichni se shodneme
že jste neudělal to, za co vás platím.

19
00:02:18,179 --> 00:02:19,430
Ano, pane.

20
00:02:20,098 --> 00:02:22,767
Ano, taky si to myslím.

21
00:02:24,769 --> 00:02:27,313
Prosím ušetřete mě. Omlouvám se.

22
00:02:40,118 --> 00:02:42,579
Tajemná holka a chlap s helmou.

23
00:02:44,581 --> 00:02:46,958
Natáčejí film nebo co?

24
........