1
00:00:08,884 --> 00:00:10,802
V minulých dílech:

2
00:00:10,886 --> 00:00:13,305
Osyraa a Svaz jsou čím dál výbojnější.

3
00:00:13,388 --> 00:00:14,848
Osyraa zlomí každýho.

4
00:00:14,932 --> 00:00:17,309
Ryn, Andorian, se narodil
ve Smaragdovým svazu.

5
00:00:17,392 --> 00:00:19,645
Začal proti němu burcovat.
Někteří ho začali poslouchat.

6
00:00:19,645 --> 00:00:21,021
Tak mu ufikla tykadla.

7
00:00:21,104 --> 00:00:24,024
- Kdo ti to tady svěřil?
- Jsem synovec Osyray.

8
00:00:24,107 --> 00:00:25,817
Poručíku Detmerová, dostaňte nás tam.

9
00:00:27,736 --> 00:00:29,863
- Hej, zvládla jsi to.
- Ale mohlo to být o dost lepší.

10
00:00:29,863 --> 00:00:35,077
Rád bych, abyste byla prvním důstojníkem,
dokud nevyberu trvalou náhradu.

11
00:00:35,118 --> 00:00:36,662
Mluvíte sama se sebou.

12
00:00:36,745 --> 00:00:38,872
Mluvila jsem se svým přítelem,
Grayem.

13
00:00:38,956 --> 00:00:40,332
Prý se mu líbíte.

14
00:00:40,415 --> 00:00:45,003
Objevili jsme zásadní nový důkaz
ohledně příčiny Vyhoření.

15
00:00:45,087 --> 00:00:46,880
Data z SB-19 by nám pomohla.

16
00:00:46,964 --> 00:00:47,881
Svolám Kvórum.

17
00:00:47,965 --> 00:00:51,009
Je to jediná možnost,
jak se dostat k datům.

18
00:00:51,093 --> 00:00:52,469
Můžeme tak objevit
původ Vyhoření.

19
00:00:55,430 --> 00:00:57,683
- Jak dlouho už se to děje?
- Několik týdnů.

20
00:00:57,766 --> 00:00:58,934
A je to pořád intenzivnější.

21
00:00:58,976 --> 00:01:02,563
Nejste na to sama.
Spolu to zvládneme.

22
00:01:05,691 --> 00:01:11,697
U nás se osobní lékaři císařů
pohřbívali s nimi, když zemřeli.

........