1
00:00:06,625 --> 00:00:10,042
V roce 1940 se 24letý Orson Welles
vydal do Hollywoodu,

2
00:00:10,125 --> 00:00:14,917
kde mu skomírající studio RKO
nabídlo smlouvu přiměřenou jeho nadání.

3
00:00:15,000 --> 00:00:18,917
Dostal naprostou tvůrčí svobodu,
pracoval zcela bez dozoru

4
00:00:19,000 --> 00:00:23,833
a směl točit film na jakékoli téma
s libovolnými spolupracovníky…

5
00:00:28,250 --> 00:00:32,083
NETFLIX INTERNATIONAL PICTURES UVÁDÍ

6
00:01:55,583 --> 00:02:00,333
RANČ NORTH VERDE

7
00:02:11,042 --> 00:02:17,500
EXT. VICTORVILLE – NÁJEMNÝ RANČ –
DEN – 1940

8
00:02:25,333 --> 00:02:27,208
To zvládnu.

9
00:02:36,458 --> 00:02:37,542
Prosím.

10
00:02:46,583 --> 00:02:50,708
Nechal jsem tě ubytovat tady,
aby sis nepřipadal jako ve vězení.

11
00:02:50,792 --> 00:02:53,167
Dámy budou pohoršovat okolí,

12
00:02:53,250 --> 00:02:55,375
protože obsadí obě ložnice.

13
00:02:55,458 --> 00:02:58,417
Já budu bydlet ve městě,
v bukolických lázních

14
00:02:58,500 --> 00:03:01,167
neuvěřitelného názvu The Shoulder Arms.

15
00:03:01,250 --> 00:03:03,208
Tam budu redigovat.

16
00:03:03,292 --> 00:03:06,667
<i>Fräulein </i>Frieda
není jen ošetřovatelka a fyzioterapeutka.

17
00:03:06,750 --> 00:03:09,083
Ve staré vlasti studovala výživu.

18
00:03:09,167 --> 00:03:12,167
<i>- Ja, liebes Fräulein?</i>
<i>- Jawohl, Herr Houseman.</i>

19
00:03:13,250 --> 00:03:14,500
Nepije se tu.

20
00:03:15,167 --> 00:03:17,875
Majitel ranče nepovoluje alkohol.

21
00:03:17,958 --> 00:03:21,208
Ale ty jsi z Pensylvánie, takže to znáš.

22
00:03:22,000 --> 00:03:24,125
Jako na zavolanou.

23
00:03:24,750 --> 00:03:26,000
Sem s tím, prosím.
........