1
00:00:18,435 --> 00:00:19,436
Noc.

2
00:00:24,441 --> 00:00:30,447
Tajomný svet, v ktorom sa ukrýva
vyše polovica zvierat na našej planéte.

3
00:00:33,617 --> 00:00:38,789
Kamery nám doteraz umožňovali
do ich života nahliadnuť len letmo.

4
00:00:41,792 --> 00:00:44,878
No vďaka novodobej technike

5
00:00:44,962 --> 00:00:49,883
môžeme vidieť v noci tak jasne
ako vo dne.

6
00:00:56,598 --> 00:01:00,853
Vďaka kamerám stonásobne citlivejším
ako ľudské oko...

7
00:01:04,105 --> 00:01:06,942
dokážeme zachytiť krásu noci...

8
00:01:09,403 --> 00:01:10,529
vo farbe.

9
00:01:15,325 --> 00:01:17,202
Cudzia zem.

10
00:01:20,289 --> 00:01:24,918
Zvláštne bytosti ožívajúce za tmy.

11
00:01:27,713 --> 00:01:30,215
Nevídané správanie.

12
00:01:37,306 --> 00:01:40,767
Teraz môžeme sledovať život zvierat

13
00:01:41,643 --> 00:01:44,104
v poslednej pravej divočine na Zemi.

14
00:01:46,565 --> 00:01:47,566
V noci.

15
00:01:50,652 --> 00:01:56,700
NOČNÁ PLANÉTA ZEM
VO FARBE

16
00:02:08,127 --> 00:02:12,799
V najväčšom mokraďovom území na svete
nastáva večer.

17
00:02:14,134 --> 00:02:15,427
{\an8}KOMENTÁR
TOM HIDDLESTON

18
00:02:15,511 --> 00:02:17,471
{\an8}Brazílsky Pantanal.

19
00:02:21,892 --> 00:02:27,189
Útočisko pre jednu z najtajomnejších
juhoamerických veľkých mačiek...

20
00:02:28,690 --> 00:02:29,733
jaguára.

21
00:02:32,861 --> 00:02:36,782
Posledné teplé lúče dňa
si vychutnáva samec

22
00:02:37,866 --> 00:02:40,327
známy ako Juru.

23
00:02:47,334 --> 00:02:51,463
V šiestich rokoch váži
........