1
00:00:45,255 --> 00:00:48,341
<i>Medzi prvotné inštinkty ľudí</i>
<i>odjakživa patrí lov,</i>

2
00:00:48,425 --> 00:00:50,761
<i>rivalita, dominancia.</i>

3
00:00:51,470 --> 00:00:53,722
<i>Prežiť bola každodenná nevyhnutnosť.</i>

4
00:00:53,805 --> 00:00:56,433
<i>Zabiješ alebo ťa zabijú.</i>
<i>Iná možnosť nebola.</i>

5
00:00:56,516 --> 00:00:59,144
<i>A skrz tie boje,</i>
<i>skrz tú agresivitu</i>

6
00:00:59,227 --> 00:01:02,397
<i>voči opozícii,</i>
<i>vznikol rešpekt.</i>

7
00:01:02,481 --> 00:01:04,441
<i>Zrodilo sa nečakané kamarátstvo.</i>

8
00:01:05,192 --> 00:01:07,194
<i>A po celom svete vznikli bratstvá.</i>

9
00:01:10,447 --> 00:01:14,743
<i>No teraz, keď sme už civilizovaní</i>
<i>a rozmaznaní výdobytkami moderného sveta,</i>

10
00:01:14,826 --> 00:01:16,369
<i>tie pudy sa otupili.</i>

11
00:01:16,453 --> 00:01:19,539
<i>Avšak...</i>
<i>prvotný inštinkt dominovať prežil.</i>

12
00:01:19,581 --> 00:01:22,501
<i>Ľudia po svete aj dnes potrebujú</i>
<i>vypustiť paru,</i>

13
00:01:22,584 --> 00:01:24,169
<i>ihrisko na zničenie súpera.</i>

14
00:01:24,252 --> 00:01:25,962
<i>A nehovorím o fantasy futbale.</i>

15
00:01:26,046 --> 00:01:27,631
<i>Ale o skutočnom súperení.</i>

16
00:01:27,714 --> 00:01:30,717
<i>Krv, pot a pivo.</i>

17
00:01:31,843 --> 00:01:34,387
<i>Toto je príbeh mojej partie kamarátov.</i>

18
00:01:34,471 --> 00:01:36,556
<i>A posledných 20 rokov sme našli spôsob,</i>

19
00:01:36,640 --> 00:01:41,353
<i>ako uspokojiť svoju potrebu ovládať,</i>
<i>zvíťaziť, stať sa kráľom,</i>

20
00:01:41,436 --> 00:01:44,106
<i>a nemilosrdne zmrzačiť</i>
<i>svojich najlepších kamošov.</i>

21
00:01:48,610 --> 00:01:51,446
<i>No napriek všetkému</i>
<i>sme doživotní priatelia,</i>

22
00:01:51,530 --> 00:01:53,949
<i>a naše bratstvo nič nedokáže rozdeliť.</i>

23
00:01:57,202 --> 00:01:59,663
........