1
00:00:07,758 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,042 --> 00:00:44,086
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

3
00:00:52,094 --> 00:00:56,431
Klebe! Právě kvůli tomuhle
mám v bytě všechno na tlesknutí.

4
00:01:00,769 --> 00:01:04,314
Tady ji máme. Ano!
Vypadáš dobře, má stará nejdražší.

5
00:01:05,107 --> 00:01:06,358
Trochu zaprášená.

6
00:01:07,734 --> 00:01:09,736
Vypadáš trochu archaicky...

7
00:01:09,820 --> 00:01:11,738
V tom je ale tvé kouzlo, že?

8
00:01:11,822 --> 00:01:13,031
Kdo to udělal? Já?

9
00:01:13,115 --> 00:01:14,992
<i>Pozor narušitel!</i>

10
00:01:15,075 --> 00:01:17,578
Nabijte neurometry, plná síla.

11
00:01:17,661 --> 00:01:20,831
Ať je to cokoliv,
živé se to odsud nedostane.

12
00:01:26,336 --> 00:01:29,381
Jak je, plukovnice K?
Já vím, co mi řeknete.

13
00:01:29,464 --> 00:01:30,549
Nezaklepal jsem.

14
00:01:30,632 --> 00:01:33,427
Stuart z Duria.

15
00:01:33,969 --> 00:01:35,721
Já věděla, že tu něco smrdí.

16
00:01:35,804 --> 00:01:38,640
Smrdí tu jedině váš bezpečnostní systém.

17
00:01:38,724 --> 00:01:39,808
Co to má být?

18
00:01:39,891 --> 00:01:42,519
Vloupal jsem se sem už podruhé.

19
00:01:42,602 --> 00:01:45,522
Vylez z té lodi, nebo budu příště mířit.

20
00:01:45,605 --> 00:01:47,482
Jde o to, že je půjčená.

21
00:01:47,566 --> 00:01:50,944
Měla být vrácená před 30 lety,
tak bych měl letět.

22
00:01:51,028 --> 00:01:52,696
Střílejte!

23
00:01:52,779 --> 00:01:54,323
Ať neunikne!

24
00:02:00,454 --> 00:02:02,205
Aktivujte sledovač.
........