1
00:00:07,758 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,266 --> 00:00:19,144
<i>Bezpečnostní tým Foxtrot</i>
<i>do západního sloupu!</i>

3
00:00:19,394 --> 00:00:20,229
Pohyb! Pohyb!

4
00:00:20,312 --> 00:00:22,064
- Munici!
- Jdeme!

5
00:00:22,147 --> 00:00:23,899
- Na místa!
- Neurometr!

6
00:00:24,066 --> 00:00:25,067
Jdeme!

7
00:00:26,944 --> 00:00:27,778
Zařaďte se.

8
00:00:34,535 --> 00:00:35,661
Omeni.

9
00:00:37,663 --> 00:00:40,791
Slíbil jste mi Omeny
výměnou za naši pomoc.

10
00:00:40,874 --> 00:00:44,002
Je to příliš důležitá operace,
nemůže jí velet člověk.

11
00:00:44,086 --> 00:00:47,756
Vrátím vám je, až získám královská jádra.

12
00:00:49,967 --> 00:00:52,552
Jste si tou dohodou jistá, plukovnice?

13
00:00:52,636 --> 00:00:54,596
Když budeme spolupracovat,

14
00:00:54,680 --> 00:00:57,766
Země dostane všechnu technologii,
o které může snít.

15
00:00:57,849 --> 00:01:00,519
A pokud ne, zničí nás.

16
00:01:00,602 --> 00:01:02,479
Tím jsem si jistá.

17
00:01:30,966 --> 00:01:33,343
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

18
00:01:39,766 --> 00:01:41,226
<i>Štít aktivován.</i>

19
00:01:41,310 --> 00:01:43,478
- Víš to jistě?
- Naprosto jistě.

20
00:01:44,938 --> 00:01:47,858
Nezpochybňuji tvůj zrak,
budoucí královno...

21
00:01:48,025 --> 00:01:49,192
Luug ho viděl taky.

22
00:01:50,068 --> 00:01:51,486
Řekni to, Luugy.

23
00:01:51,570 --> 00:01:55,449
Baf, vy hromádky neštěstí. Kdo zhasnul?

........