1
00:00:07,758 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,042 --> 00:00:44,419
<i>Jeden, dva, tři dole!</i>

3
00:00:53,595 --> 00:00:54,680
Co konektory?

4
00:00:54,888 --> 00:00:57,057
- Úroveň fotonů dobrá.
- Bude dobře.

5
00:00:57,140 --> 00:00:58,767
- Pardon!
- Bude to fajn.

6
00:00:58,850 --> 00:01:00,185
Stuarte, jak dlouho?

7
00:01:00,269 --> 00:01:02,187
Brzy. Už jsme skoro u mě doma.

8
00:01:02,271 --> 00:01:05,274
Ne dost skoro! Šlápni na to, Duriane!

9
00:01:08,443 --> 00:01:09,820
Energie se normalizuje.

10
00:01:09,903 --> 00:01:13,365
Mami, tati, jestli mě slyšíte,
jsme na Zemi!

11
00:01:13,448 --> 00:01:17,286
- Pamatujete tu kouli bláta?
- Docela jsem si ji oblíbil.

12
00:01:17,369 --> 00:01:18,412
Jsme tady!

13
00:01:21,206 --> 00:01:22,040
Pohyb!

14
00:01:27,462 --> 00:01:29,756
Chompsky, pořád vypadáváš z role.

15
00:01:31,174 --> 00:01:33,427
Ne, to nebyl umělecký záměr.

16
00:01:33,510 --> 00:01:35,846
- Rychle sem!
- Připojte daxiální pole.

17
00:01:35,929 --> 00:01:38,140
Páni! To jsou vaši rodiče?

18
00:01:38,223 --> 00:01:39,933
Budou v pořádku?

19
00:01:40,017 --> 00:01:41,768
Mám nugát, kdyby měli chuť.

20
00:01:41,852 --> 00:01:44,646
Překalibruj měřák výkonu na 178.

21
00:01:44,730 --> 00:01:47,983
Sleduju diagnostiku.
Daxiální pole se spouští.

22
00:01:48,650 --> 00:01:50,652
Jádra rodičů se stabilizují.

23
00:01:51,403 --> 00:01:53,155
Toby, co to děláš?

24
00:01:53,238 --> 00:01:56,199
........