1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
5x07 - Dobrodružství s Peekabluem

2
00:00:21,563 --> 00:00:24,573
Tak jo, She-Ro,
vím, že tam jsi.

3
00:00:27,485 --> 00:00:29,735
Skoro jsi to měla.

4
00:00:29,821 --> 00:00:31,611
Přestanete mě vyrušovat?

5
00:00:31,906 --> 00:00:35,946
Promiň, ale rozhodně
byla vidět nějaká záře.

6
00:00:36,036 --> 00:00:39,786
No tak, Adoro. Rozptylování
ti nesmí zabránit v proměně.

7
00:00:40,123 --> 00:00:41,293
Co se děje?

8
00:00:41,833 --> 00:00:43,793
Zlobíme Adoru?

9
00:00:43,877 --> 00:00:45,627
Catro, musíš sedět na mně?

10
00:00:45,712 --> 00:00:48,672
- Co je? Nic nedělám.
- Adoro, soustřeď se!

11
00:00:48,757 --> 00:00:50,797
Jo, Adoro, soustřeď se.

12
00:00:50,884 --> 00:00:51,724
Dokážeš to.

13
00:01:03,772 --> 00:01:06,072
Tudy!

14
00:01:06,149 --> 00:01:07,689
Ahoj, Adoro.

15
00:01:07,776 --> 00:01:08,646
Nás si nevšímej.

16
00:01:09,110 --> 00:01:11,950
- Entrapto, musíš to dělat tady?
- Ano.

17
00:01:12,030 --> 00:01:16,240
Tady je signál nejsilnější.
Jsme necelej den od Etherie.

18
00:01:16,326 --> 00:01:19,326
Brzy budeme v dosahu
na poslání zprávy Rebelii.

19
00:01:20,371 --> 00:01:21,461
Nemůžu uvěřit...

20
00:01:22,248 --> 00:01:24,998
že se zítra setkám s tátou.

21
00:01:25,085 --> 00:01:28,585
Je to tak dlouho.
Sotva si na něj pamatuju.

22
00:01:35,011 --> 00:01:36,101
Připravená na návrat domů?

23
00:01:36,638 --> 00:01:37,678
Ani ne.
........