1
00:00:02,160 --> 00:00:05,914
NORTH VIDEO
uvádí

2
00:00:30,800 --> 00:00:33,598
VERDIKT

3
00:01:21,680 --> 00:01:24,672
Východní Berlín 1978

4
00:01:27,520 --> 00:01:30,114
Moji drazí rodiče, modlím se,

5
00:01:30,240 --> 00:01:35,439
abych ve chvíli, kdy obdržíte tento
dopis, již dosáhl svého životního cíle,

6
00:01:36,040 --> 00:01:40,033
dostat se přes strážní věž
a zeď předním oknem

7
00:01:40,320 --> 00:01:44,233
k takovému životu, který
má většina lidí na světě,

8
00:01:44,560 --> 00:01:49,554
k životu, kde si člověk
může vybrat, jak a kde žije.

9
00:01:50,840 --> 00:01:55,755
A ačkoli mě trápí představa,
že už vás možná nikdy neuvidím,

10
00:01:56,080 --> 00:02:00,949
a jsem si jist, že vás to také trápí,

11
00:02:01,280 --> 00:02:06,274
prosím vás o odpuštění a pochopte,
že musím být se svými dětmi na Západě.

12
00:02:09,840 --> 00:02:12,832
A pak pojedeme lodí.

13
00:02:59,920 --> 00:03:03,435
- Polsko? Proč Polsko?
- Můžeš tam odjet legálně,

14
00:03:03,760 --> 00:03:08,515
nikdo tě nepozná. Můžeš tam jet
na vlastní doklady, jsi na dovolené.

15
00:03:08,800 --> 00:03:12,918
Chceš navštívit muzeum,
cokoli? Bez problémů.

16
00:03:13,200 --> 00:03:17,034
- A pak za námi přijedeš.
- Hm.

17
00:03:17,360 --> 00:03:21,831
Za dva dny. Jako Západní Němec mohu
cestovat, kam chci. Třeba na dovolenou.

18
00:03:22,160 --> 00:03:25,550
Setkáme se v Gdaňsku.
Předám vám falešné doklady

19
00:03:25,880 --> 00:03:30,874
a vy nastoupíte na loď, která vás
odveze do Hamburku nebo do Brém.

20
00:03:31,640 --> 00:03:34,473
Copak je, Sigrid?

21
00:03:36,880 --> 00:03:39,917
Je to teď tak blízko.

22
00:03:40,400 --> 00:03:44,313
........