1
00:00:04,102 --> 00:00:06,205
V minulých dílech:

2
00:00:06,207 --> 00:00:08,432
Irokézové se vždy vrací pro své mrtvé.

3
00:00:08,434 --> 00:00:10,969
Co uděláte, až se vrátí zabíjet?

4
00:00:10,971 --> 00:00:13,449
Byl to obchodní spor.

5
00:00:13,451 --> 00:00:17,872
S tebou a tím anglickým hajzlem
Cookem jsem skončil.

6
00:00:21,050 --> 00:00:22,800
Gus Lafarge je mrtvý.

7
00:00:22,833 --> 00:00:25,400
Viděl jsem jeho smrt na vlastní oči.

8
00:00:25,450 --> 00:00:27,240
Společnost vás sem nevyslala.

9
00:00:27,300 --> 00:00:32,000
Kdyby ano, věděl byste,
že to byl Crossův nápad.

10
00:00:32,096 --> 00:00:33,991
Cross je manželem mé sestry.

11
00:00:33,993 --> 00:00:35,958
Toho na konci jsi uchvátila.

12
00:00:35,960 --> 00:00:38,412
Má laskavou tvář
a není moc starý, aspoň myslím.

13
00:00:38,414 --> 00:00:40,584
Potřebujete dobrou ženu.

14
00:00:40,586 --> 00:00:43,380
Vhodnou pro vizi svého muže.

15
00:00:43,382 --> 00:00:46,600
Mám pro vás další práci

16
00:00:44,866 --> 00:00:48,310
Vemte chlapce do lesa.
Nesmí se vrátit.

17
00:02:27,969 --> 00:02:29,796
Bůh se dívá.

18
00:02:29,798 --> 00:02:35,150
Sleduje nás dokonce i v tomto zapadlém místě.

19
00:02:35,200 --> 00:02:37,300
Pak vidí, co jste udělal.

20
00:02:37,400 --> 00:02:40,000
Co jsem udělal, kromě poskytování
jídla pro váš stůl?

21
00:02:40,120 --> 00:02:42,947
Bůh ví. Stejně jako to,
co se stalo mému muži.

22
00:02:42,949 --> 00:02:46,890
Bůh ví, že Gus byl dobrý a věrný člověk.

23
00:02:46,892 --> 00:02:51,200
- Kde je můj syn? - Bylo mi řečeno,
že utekl do lesů.

24
........