1
00:00:07,793 --> 00:00:12,855
Titulky 5.12.2020
Andrea1717

2
00:01:43,820 --> 00:01:45,585
Prepáč.

3
00:01:46,423 --> 00:01:48,185
Prepáč.

4
00:01:48,225 --> 00:01:49,985
Prepáč.

5
00:01:56,800 --> 00:01:59,600
Prejavila som slabosť,
ktorú som nemala prejaviť.

6
00:01:59,603 --> 00:02:01,430
Samozrejme, že ma musel odmietnuť,

7
00:02:01,438 --> 00:02:03,440
ale moje srdce sa aj tak chveje.

8
00:02:03,440 --> 00:02:09,075
Prečo som dala svoje srdce niekomu,
komu som nemala?

9
00:02:23,827 --> 00:02:29,325
(5. epizóda:
Semená kvetov odleteli preč)

10
00:02:47,717 --> 00:02:49,745
Zdvihni ten telefón.

11
00:02:56,693 --> 00:02:57,560
Haló?

12
00:02:57,561 --> 00:03:00,430
Mama, prídeš ma vyzdvihnúť
do školy keď prší, však?

13
00:03:00,430 --> 00:03:01,390
Čo?

14
00:03:01,398 --> 00:03:03,900
Oh, prší.

15
00:03:03,900 --> 00:03:05,995
Dobre.

16
00:03:09,005 --> 00:03:10,100
Len choď.

17
00:03:10,106 --> 00:03:12,735
Zdá sa, že ťa hľadá tvoja dcéra.

18
00:03:13,243 --> 00:03:15,005
Dobre.

19
00:03:18,582 --> 00:03:23,315
Už sa nikdy nestretávajme.

20
00:04:07,364 --> 00:04:09,125
Mama!

21
00:04:09,933 --> 00:04:13,465
Moja malá, prepáč, že meškám.

22
00:04:24,481 --> 00:04:26,240
Meškáš.

23
00:04:26,249 --> 00:04:27,715
Čo?

24
00:04:29,519 --> 00:04:31,550
Mama, premokla si v daždi?
........