1
00:03:11,490 --> 00:03:15,290
ÚDOLÍ SLZ
6. díl

2
00:03:16,570 --> 00:03:18,370
Ne!

3
00:03:34,690 --> 00:03:37,970
Žij, prosím tě. Žij!

4
00:03:45,970 --> 00:03:48,450
Ty žiješ!

5
00:03:51,090 --> 00:03:52,970
Joave, ztratil jsi vědomí.
Jsi v pořádku?

6
00:03:53,090 --> 00:03:54,930
Ne! Nedívej se tam!

7
00:03:55,010 --> 00:03:58,490
Kde mám nohu?! Přišel jsem o nohu!

8
00:03:59,050 --> 00:04:01,210
Co mám dělat?

9
00:04:01,690 --> 00:04:06,250
Použij škrtidlo! Mám ho u sebe.

10
00:04:14,050 --> 00:04:18,130
Dobře. O čtyři prsty výš.

11
00:04:18,210 --> 00:04:21,210
Čtyři prsty nad ranou.

12
00:04:21,370 --> 00:04:25,890
Nesmíš cítit pulz.

13
00:04:26,210 --> 00:04:29,890
-Moje noha! Tamhle je!
-Joave, ne! Dívej se na mě!

14
00:04:30,170 --> 00:04:33,530
Jen zůstaň naživu.

15
00:04:33,930 --> 00:04:39,450
Zaškrcujeme.
Jedno zatažení, potom druhé.

16
00:04:41,890 --> 00:04:44,530
Joave, promiň, tohle bude bolet.

17
00:04:47,930 --> 00:04:49,410
Ještě trochu.

18
00:04:49,490 --> 00:04:54,170
Druhá smyčka napevno,
pak ještě pevněji.

19
00:05:01,530 --> 00:05:03,690
Promiň.

20
00:05:07,770 --> 00:05:10,330
Necítím pulz, Joave. Žádný pulz.

21
00:05:12,450 --> 00:05:14,050
Joave, podívej se na mě.

22
00:05:14,690 --> 00:05:19,810
Podívej se na mě!
Budeš v pořádku. Zůstaň se mnou!

23
00:05:23,610 --> 00:05:26,530
Prosím, Bože. Moc prosím.

24
00:05:29,690 --> 00:05:31,730
........