1
00:01:22,665 --> 00:01:26,627
ÚDOLÍ SLZ
7. díl

2
00:02:16,969 --> 00:02:21,140
Vodu.

3
00:02:28,147 --> 00:02:29,565
Vodu.

4
00:02:29,857 --> 00:02:33,569
Tokio, tady 87, slyšíte mě? Příjem.

5
00:02:34,779 --> 00:02:36,238
Vodu.

6
00:02:38,908 --> 00:02:42,787
Zkontrolujte si,
kolik máte nábojů a vody.

7
00:02:43,371 --> 00:02:44,664
Můžou přijít každou chvíli.

8
00:02:44,789 --> 00:02:47,208
-Zkontrolujte si to, chlapi.
-Vodu.

9
00:02:47,917 --> 00:02:51,087
Vodu.

10
00:02:53,130 --> 00:02:55,007
Vodu.

11
00:02:55,132 --> 00:02:57,760
-Ticho.
-Vodu, Aluši.

12
00:02:58,010 --> 00:03:03,057
-Vodu!
-Tady, ať ji klidně vypije.

13
00:03:06,060 --> 00:03:09,480
Tady máš. Otevři pusu.

14
00:03:09,647 --> 00:03:14,860
Ještě trochu. Pij.

15
00:03:22,243 --> 00:03:23,411
Dobrý.

16
00:03:23,828 --> 00:03:25,579
Co děláš, Melachi?

17
00:03:26,455 --> 00:03:29,291
-Jdu zkusit chytit signál.
-Ne, uvidí tě.

18
00:03:29,375 --> 00:03:31,377
Pochopí, že jsme tady,
a zabijou nás všechny.

19
00:03:31,585 --> 00:03:33,212
Má pravdu, Melachi.

20
00:03:40,511 --> 00:03:41,762
-Guttermane.
-Co?

21
00:03:41,887 --> 00:03:43,514
Vstaň, prosím tě.

22
00:03:44,765 --> 00:03:46,434
Pomoz mi prostrčit tu anténu nahoru.

23
00:03:46,559 --> 00:03:49,854
-Ať není vidět.
-Pozor, ať ji nikdo neuvidí.
........