1
00:00:12,504 --> 00:00:15,031
<i>Od uchazečů medicíny
je často požadována esej,</i>

2
00:00:15,088 --> 00:00:17,615
<i>ve které napíšou,
jak čelili nepřízni osudu...</i>

3
00:00:20,017 --> 00:00:21,990
<i>A jak se s ní vyrovnali.</i>

4
00:00:23,366 --> 00:00:27,454
<i>Zajímá je, jak zvládnou nástrahy,
se kterými se jako doktoři setkají.</i>

5
00:00:38,073 --> 00:00:41,097
<i>Některé studenty trápí,
že nemají o čem psát.</i>

6
00:00:47,431 --> 00:00:49,744
<i>Žádné strasti nezažili.</i>

7
00:01:09,653 --> 00:01:11,770
<i>Já takový problém neměla.</i>

8
00:01:13,711 --> 00:01:15,468
Dobré ráno, Meredith.

9
00:01:19,455 --> 00:01:21,721
GREY'S ANATOMY
17x04 - You'll Never Walk Alone

10
00:01:21,793 --> 00:01:24,865
Překlad: iqtiqe, Valada06, Lucifrid
Korekce: Lucifrid, KevSpa

11
00:01:24,926 --> 00:01:25,960
www.greys-anatomy.cz

12
00:01:26,339 --> 00:01:29,584
Začneme s místními novinkami. Hunte.

13
00:01:30,365 --> 00:01:32,687
Nezačneme novinkami o Meredith Greyové?

14
00:01:33,066 --> 00:01:36,324
- Zlepšila se jí spirometrie?
- Je v pronační poloze?

15
00:01:36,391 --> 00:01:41,566
Vím, že máte starost, ale o Meredith
výtečně pečují Altmanová a DeLuca.

16
00:01:41,624 --> 00:01:43,286
Je stabilní a odpočívá.

17
00:01:43,363 --> 00:01:47,493
Máme nemocnici plnou pacientů,
kteří nás potřebují. Hunte?

18
00:01:48,069 --> 00:01:52,686
Včera Seattle oznámil
dalších 345 případů a 29 úmrtí.

19
00:01:52,731 --> 00:01:55,012
Počet pozitivních testů
vzrostl na 4,7 %,

20
00:01:55,098 --> 00:01:58,134
- tak se připravme na další pacienty.
- Covidová JIPka?

21
00:01:58,209 --> 00:02:01,429
68 % lůžek plných, koncem měsíce
jich asi bude potřeba víc.

22
00:02:01,540 --> 00:02:04,567
Aktuálně se používá
........