1
00:01:29,674 --> 00:01:37,480
Titulky 6.12.2020
Andrea1717

2
00:01:38,875 --> 00:01:39,700
Čo to robíš?

3
00:01:40,400 --> 00:01:42,150
Prečo si ma sem priviedol, Gu Yunzhou?

4
00:01:46,650 --> 00:01:48,275
Ešte som sem nepriviedol nikoho.

5
00:01:48,775 --> 00:01:49,575
Si prvá.

6
00:01:51,050 --> 00:01:51,575
Toto

7
00:01:52,475 --> 00:01:53,675
je moja tajná záhrada.

8
00:01:54,125 --> 00:01:54,600
Jiayi.

9
00:01:55,575 --> 00:01:56,125
Musím sa priznať,

10
00:01:56,975 --> 00:01:58,525
že nie som nikto
s prácou na čiastočný úväzok.

11
00:01:59,950 --> 00:02:01,654
Žijem život bohatého muža,

12
00:02:02,575 --> 00:02:02,900
ale

13
00:02:04,200 --> 00:02:05,150
ale zodpovednosť,
ktorú mám na pleciach

14
00:02:05,500 --> 00:02:06,425
a tlak, ktorému čelím

15
00:02:07,000 --> 00:02:08,225
je tiež mimo predstáv ľudí.

16
00:02:10,824 --> 00:02:11,375
Preto,

17
00:02:12,025 --> 00:02:13,400
vo svojom voľne rád chodím sem

18
00:02:14,150 --> 00:02:14,725
a uvoľňujem sa

19
00:02:15,250 --> 00:02:15,900
bez premýšľania nad čímkoľvek,

20
00:02:17,025 --> 00:02:18,075
tak ako v detstve.

21
00:02:19,500 --> 00:02:19,875
Jiayi.

22
00:02:21,025 --> 00:02:22,275
Priviedol som ťa sem,

23
00:02:23,725 --> 00:02:24,750
pretože ti chcem ukázať

24
00:02:25,625 --> 00:02:26,225
svoje vnútro,

25
........