1
00:02:08,803 --> 00:02:09,846
Na kolena!

2
00:02:11,306 --> 00:02:13,183
Popravte ho!

3
00:02:22,358 --> 00:02:25,153
Špatné zprávy, pane!
Dostali ho!

4
00:02:43,213 --> 00:02:46,633
Řekněte mi, kdo je dost dobrý,
aby chytil Liang Era?

5
00:02:46,758 --> 00:02:48,092
Nan Kung Hsiao.

6
00:02:49,302 --> 00:02:50,512
Nan Kung Hsiao.

7
00:02:51,346 --> 00:02:54,807
Zabijte celou jeho rodinu, velmi pomalu!

8
00:03:35,765 --> 00:03:38,893
Matko!

9
00:03:44,524 --> 00:03:45,567
Kungu ...!

10
00:03:54,242 --> 00:03:55,034
Co se stalo?

11
00:03:59,664 --> 00:04:02,834
Sun Chun...

12
00:04:04,169 --> 00:04:05,920
Bratře! Kde je?

13
00:04:05,962 --> 00:04:10,842
Vzali ho!

14
00:04:11,426 --> 00:04:12,802
Bratře!

15
00:04:33,281 --> 00:04:35,283
Tati!

16
00:04:35,700 --> 00:04:37,535
Tati!

17
00:04:41,164 --> 00:04:42,081
Sun Chune!

18
00:04:43,333 --> 00:04:44,459
Kde jsi?

19
00:04:45,502 --> 00:04:46,628
Strýčku!

20
00:04:48,630 --> 00:04:52,592
Strýčku! Jsem tady!
Ve studni!

21
00:04:56,221 --> 00:04:58,348
- Sun Chune!
- Strýčku.

22
00:05:02,435 --> 00:05:03,853
Strýčku!

23
00:05:48,690 --> 00:05:51,818
To je ta malá ryba,
která té noci utekla z našich rukou!

24
00:05:51,860 --> 00:05:53,570
... a velká ryba je tady.
........