1
00:03:40,114 --> 00:03:43,378
Holly? Holly? Kde vězíš?

2
00:04:02,533 --> 00:04:04,012
Je tu už 20 minut.

3
00:04:04,102 --> 00:04:06,810
Až dorazíme do salonu,
chci vás s ním nejprve seznámit...

4
00:04:06,838 --> 00:04:11,288
Dej mu pusu na obě
tváře a potom se ho zeptej...

5
00:06:42,485 --> 00:06:44,100
Dostaňte mě ven.

6
00:07:59,486 --> 00:08:01,531
V pořádku, jen klid.

7
00:08:04,375 --> 00:08:06,767
Všechno je v pořádku.

8
00:08:06,811 --> 00:08:08,669
Mozková smrt hostitele potvrzena.

9
00:08:08,813 --> 00:08:10,584
Veškerá spojitost s námi
vymazána.

10
00:08:10,828 --> 00:08:12,917
Jsme hotovi.

11
00:08:28,266 --> 00:08:29,455
Vosová?

12
00:08:31,218 --> 00:08:33,912
Omlouvám se,
ještě jsem trochu mimo.

13
00:08:33,955 --> 00:08:36,654
- V pořádku. Chcete přestávku?
- Ne, to je dobrý.

14
00:08:36,741 --> 00:08:38,203
Dokončeme to.

15
00:08:39,077 --> 00:08:41,206
Takže pokračujeme.

16
00:08:46,751 --> 00:08:49,301
To je dýmka mého dědy.

17
00:08:51,756 --> 00:08:53,671
Zemřel, než jsem se narodila.

18
00:08:53,714 --> 00:08:56,612
Dal mi jí můj otec.

19
00:08:59,264 --> 00:09:00,765
Další.

20
00:09:03,701 --> 00:09:06,152
To je taky moje.

21
00:09:06,995 --> 00:09:09,955
Zabila jsem
ho, když jsem byla malá,

22
00:09:10,008 --> 00:09:13,319
a pak jsem kvůli tomu měla výčitky.

23
00:09:15,338 --> 00:09:18,759
- A pořád ještě mám.
- Velmi dobře.

24
........