1
00:00:12,280 --> 00:00:15,200
NEW YORK

2
00:00:28,320 --> 00:00:31,040
Jsem investigativní novinář.

3
00:00:31,760 --> 00:00:36,800
EDWARD JAY EPSTEIN
NOVINÁŘ A SPISOVATEL

4
00:00:37,160 --> 00:00:39,160
Napsal jsem knihy o Nixonovi,

5
00:00:39,240 --> 00:00:41,280
o CIA, o KGB.

6
00:00:41,960 --> 00:00:44,560
Součástí mých knih je vyšetřování.

7
00:00:44,840 --> 00:00:47,520
Rád skládám časovou osu.

8
00:00:50,280 --> 00:00:54,480
Poskládám si materiál
chronologicky minutu po minutě.

9
00:00:58,520 --> 00:01:01,600
Ze záznamů ze vstupních karet a z kamer.

10
00:01:03,080 --> 00:01:06,040
Uviděl jsem něco poměrně evidentního

11
00:01:06,760 --> 00:01:11,880
mezi dobou,
kdy došlo k údajnému znásilnění...

12
00:01:15,080 --> 00:01:16,920
a okamžikem, kdy byla přivolána policie.

13
00:01:17,680 --> 00:01:20,320
<i>Dobrý den,</i>
<i>chci nahlásit sexuální napadení.</i>

14
00:01:21,160 --> 00:01:22,600
Bylo to více než hodinu.

15
00:01:24,360 --> 00:01:26,760
Protože nechtěla jít na policii.

16
00:01:26,840 --> 00:01:30,960
Bránila se a oni jí neustále vysvětlovali,

17
00:01:31,040 --> 00:01:32,600
proč musí zavolat policii.

18
00:01:35,560 --> 00:01:37,200
Místo ní zavolalo vedení hotelu

19
00:01:37,800 --> 00:01:40,440
a pak nastala ta nejúžasnější věc.

20
00:01:43,560 --> 00:01:45,520
Potom, co se zavolalo na policii,

21
00:01:45,600 --> 00:01:49,360
odešli dva pracovníci bezpečnosti,
kteří s ní celou dobu byli,

22
00:01:49,440 --> 00:01:51,320
do nákladového prostoru.

23
00:01:52,600 --> 00:01:54,160
DEREK MAY
PRACOVNÍK OCHRANY HOTELU

24
00:01:54,240 --> 00:01:55,720
........