1
00:00:01,102 --> 00:00:03,205
V minulých dílech:

2
00:00:03,207 --> 00:00:05,432
Irokézové se vždy vrací pro své mrtvé.

3
00:00:05,434 --> 00:00:07,969
Co uděláte, až se vrátí zabíjet?

4
00:00:07,971 --> 00:00:10,449
Byl to obchodní spor.

5
00:00:10,451 --> 00:00:14,872
S tebou a tím anglickým hajzlem
Cookem jsem skončil.

6
00:00:18,050 --> 00:00:19,800
Gus Lafarge je mrtvý.

7
00:00:19,833 --> 00:00:22,400
Viděl jsem jeho smrt na vlastní oči.

8
00:00:22,450 --> 00:00:24,240
Společnost vás sem nevyslala.

9
00:00:24,300 --> 00:00:29,000
Kdyby ano, věděl byste,
že to byl Crossův nápad.

10
00:00:29,096 --> 00:00:30,991
Cross je manželem mé sestry.

11
00:00:30,993 --> 00:00:32,958
Toho na konci jsi uchvátila.

12
00:00:32,960 --> 00:00:35,412
Má laskavou tvář
a není moc starý, aspoň myslím.

13
00:00:35,414 --> 00:00:37,584
Potřebujete dobrou ženu.

14
00:00:37,586 --> 00:00:40,380
Vhodnou pro vizi svého muže.

15
00:00:40,382 --> 00:00:43,600
Mám pro vás další práci

16
00:00:41,866 --> 00:00:45,310
Vemte chlapce do lesa.
Nesmí se vrátit.

17
00:02:24,969 --> 00:02:26,796
Bůh se dívá.

18
00:02:26,798 --> 00:02:32,150
Sleduje nás dokonce i v tomto zapadlém místě.

19
00:02:32,200 --> 00:02:34,300
Pak vidí, co jste udělal.

20
00:02:34,400 --> 00:02:37,000
Co jsem udělal, kromě poskytování
jídla pro váš stůl?

21
00:02:37,120 --> 00:02:39,947
Bůh ví. Stejně jako to,
co se stalo mému muži.

22
00:02:39,949 --> 00:02:43,890
Bůh ví, že Gus byl dobrý a věrný člověk.

23
00:02:43,892 --> 00:02:48,200
- Kde je můj syn? - Bylo mi řečeno,
že utekl do lesů.

24
........