1
00:00:11,400 --> 00:00:16,400
Přeložil: happyjim

2
00:00:53,225 --> 00:00:57,350
<i>Minulý víkend 4. července
bylo z banky v Senece</i>

3
00:00:57,433 --> 00:00:59,600
<i>ukradeno 658 tis. dolarů.</i>

4
00:01:00,183 --> 00:01:02,266
<i>Policie nenašla žádné stopy,</i>

5
00:01:02,350 --> 00:01:06,141
<i>jakým způsobem se lupiči
dostali do banky a z ní.</i>

6
00:01:06,225 --> 00:01:09,059
<i>Další přepadení
malé městské banky o víkendu.</i>

7
00:01:09,141 --> 00:01:11,308
<i>Nebyli identifikováni žádní
podezřelí.</i>

8
00:01:12,391 --> 00:01:13,892
<i>Nyní, třetí loupež,</i>

9
00:01:13,975 --> 00:01:16,391
<i>tentokrát ve Williamsportu v
Pensylvanii,</i>

10
00:01:16,475 --> 00:01:19,725
<i>vypadá to na stejný
modus operandi.</i>

11
00:01:20,725 --> 00:01:23,391
<i>"Dovnitř a ven bandita"
to udělal znovu.</i>

12
00:01:23,475 --> 00:01:26,100
<i>Osmá loupež za posledních 6 let</i>

13
00:01:26,183 --> 00:01:28,767
<i>a úřady stále nemají žádné
podezřelé.</i>

14
00:01:50,487 --> 00:01:53,487
P R O B A L Í K P R A C H Ů

15
00:02:04,766 --> 00:02:05,850
Haló?

16
00:02:09,933 --> 00:02:11,058
Haló?

17
00:02:42,934 --> 00:02:44,892
Dobře.

18
00:02:44,975 --> 00:02:47,308
Říkala jsem si, kdy se někdo
objeví a pomůže mi.

19
00:02:47,392 --> 00:02:50,058
- Já... Já ne...
- Potřebuju sklad

20
00:02:50,141 --> 00:02:53,266
na všechny ty krámy, co mám,
co vlastně ani nechci a nepotřebuju,

21
00:02:53,350 --> 00:02:54,850
ale kterých se nemůžu zbavit.

22
00:02:54,934 --> 00:02:56,767
Vlastně, ke všem mým zavazadlům,

23
........