1
00:02:19,220 --> 00:02:20,820
Nejlepší káva v Oxfordu.

2
00:02:27,620 --> 00:02:31,260
Žádní daemoni.
Skoro barbarské, že?

3
00:02:31,340 --> 00:02:33,740
Vypadá to jako svoboda,

4
00:02:33,820 --> 00:02:36,460
ale vláda je ještě
zkaženější než Magisterium.

5
00:02:36,940 --> 00:02:41,820
Dvakrát víc obchodních domů,
dvakrát míň náboženských staveb.

6
00:02:42,220 --> 00:02:46,460
Zde vládne kultura konzumu, ne víry.

7
00:02:46,540 --> 00:02:48,340
Připravte se, Mariso.

8
00:03:41,740 --> 00:03:44,780
Jeho dům stál dál od ulice.

9
00:03:44,860 --> 00:03:48,180
A vedla k němu příjezdová cesta.

10
00:03:50,900 --> 00:03:53,140
-Co je tohle?
-Okno.

11
00:03:53,220 --> 00:03:56,980
Je to dost blízko od Latromova domu.
To nemůže být náhoda.

12
00:03:57,060 --> 00:04:00,220
Pak bychom ho neměli používat.
Je to riskantní.

13
00:04:00,580 --> 00:04:02,500
Musíš vyříznout nové okno.

14
00:04:02,580 --> 00:04:04,980
Jestli jsou naše světy shodné,
můžeme jít blíž.

15
00:04:16,820 --> 00:04:20,060
Koupil jsem to tu poté, co jsem
prodal svou první sbírku muskovitu.

16
00:04:21,020 --> 00:04:22,260
Půjdeme?

17
00:04:24,260 --> 00:04:26,860
Víme, kde je v obou světech okno.

18
00:04:27,180 --> 00:04:29,780
A to nám pomůže zjistit, kudy se
prořízneme do Latromova domu.

19
00:04:29,860 --> 00:04:31,100
A až budeme vevnitř,

20
00:04:31,180 --> 00:04:33,700
najdeme místnost
se skleněnými vitrínami.

21
00:04:33,780 --> 00:04:35,540
Alethiometr tam někde musí být.

22
00:04:35,620 --> 00:04:38,060
Za předpokladu,
že to okno dokážu vyříznout.

23
........