1
00:00:24,492 --> 00:00:27,611
- Sestro Clodaghe.
- Není to dobré, Josephe.

2
00:00:28,299 --> 00:00:32,283
Modlím se za sestru Ruth
a otce Robertse,

3
00:00:32,307 --> 00:00:34,287
- aby našli útočiště...
- Ale Lemini,

4
00:00:34,311 --> 00:00:37,828
- Lemini, už jsou tady.
- Co tím myslíš Josephe?

5
00:00:37,852 --> 00:00:41,234
- Už jsou v teple.
- Sestro Briony, děkuji.

6
00:00:41,258 --> 00:00:42,729
Dáte si brandy?

7
00:00:42,796 --> 00:00:43,998
Velmi rád.
Děkuji.

8
00:00:44,064 --> 00:00:46,102
Sestro Clodaghe,
díky nebesům!

9
00:00:46,168 --> 00:00:47,682
Otče, díky Bohu!

10
00:00:47,706 --> 00:00:50,186
- Sestro Clodaghe.
- Drahý otče.

11
00:00:50,210 --> 00:00:51,656
Díky Bohu,
jste v bezpečí a zdraví.

12
00:00:51,680 --> 00:00:54,127
Dobrý pán na mě dohlížel.

13
00:00:54,151 --> 00:00:55,639
A sestra Ruth!

14
00:00:55,755 --> 00:00:58,667
Nevím, jak našla sílu,
aby mě odvedla.

15
00:00:59,793 --> 00:01:02,729
Bůh jí jistě musel pomoci.

16
00:01:02,836 --> 00:01:05,149
Statečný čin, sestro Ruth.

17
00:01:05,173 --> 00:01:06,984
Pojďte se ohřát,
sestro Clodaghe.

18
00:01:12,781 --> 00:01:16,204
Je mi moc líto, že začátek vaší návštěvy
nezačal zrovna příjemně.

19
00:01:16,228 --> 00:01:19,545
A vy, sestra Adelo,
vítejte v Mopu.

20
00:01:19,569 --> 00:01:21,716
Je moc dobře,
že jste konečně s námi.

21
00:01:21,740 --> 00:01:24,220
Zdá se, sestro Clodaghe,
že drahý otec

22
........