1
00:00:35,200 --> 00:00:39,200
JERSEY, CHANNEL ISLAND
LÉTO 1942

2
00:00:39,324 --> 00:00:44,524
JEDINÉ BRITSKÉ ÚZEMÍ,
KTERÉ PADLO DO RUKOU NACISTŮ.

3
00:00:47,300 --> 00:00:51,000
ADOLF HITLER NAŘÍDIL, ŽE ANGLIČANÉ,
NENAROZENÍ NA OSTROVECH,

4
00:00:51,024 --> 00:00:53,224
BUDOU I S RODINAMI DEPORTOVÁNI DO NĚMECKA.

5
00:00:54,948 --> 00:01:01,748
ZAJATCI Z CELÉ EVROPY BYLI PŘIVÁŽENI
NA OSTROV, KDE BYLI NUCENI PRACOVAT.

6
00:01:07,000 --> 00:01:15,000
SYN JINÉ MATKY

7
00:01:15,024 --> 00:01:18,824
SYN JINÉ MATKY
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

8
00:01:19,004 --> 00:01:23,175
- Odveďte ty zatracené Rusy z lodi!
- Rozkaz!

9
00:01:23,258 --> 00:01:25,120
Vpřed!

10
00:01:26,803 --> 00:01:28,898
Přidejte!

11
00:01:29,681 --> 00:01:31,683
Vpřed!

12
00:02:10,138 --> 00:02:12,140
Pojeď.

13
00:02:30,659 --> 00:02:32,911
Tam nemůžete.

14
00:02:32,994 --> 00:02:36,122
- Prosím, chci se rozloučit s přítelkyní.
- Tak pokračujte.

15
00:02:36,206 --> 00:02:39,960
Děkuju. Promiňte.

16
00:02:40,043 --> 00:02:43,380
- Doreen!
- Lou. - Doreen.

17
00:02:43,463 --> 00:02:45,266
Ivy.

18
00:02:46,049 --> 00:02:48,093
- Tady máš na cestu.
- Díky.

19
00:02:48,176 --> 00:02:50,178
Už řekli, kam vás posílají?

20
00:02:50,262 --> 00:02:55,100
- Je to protože tvůj chlap žil v Anglii?
- Protože se v Anglii narodil.

21
00:02:57,060 --> 00:02:59,980
- Dá se to nějak obejít?
- Narodil se tam Ivy Arthur.

22
00:03:00,063 --> 00:03:04,835
Musí tě označit za nepostradatelného
farmáře, manažera nebo tak něco.

........