1
00:00:06,250 --> 00:00:09,833
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,750 --> 00:00:21,083
Hlavně mě prosím nepusť!

3
00:00:23,333 --> 00:00:25,542
Řekl jsem: „Nepusť mě!“

4
00:00:29,042 --> 00:00:29,875
Nevidím.

5
00:00:30,500 --> 00:00:31,458
Nic nevidím!

6
00:00:34,875 --> 00:00:36,792
To nechci vidět!

7
00:00:55,208 --> 00:00:56,083
Ahoj.

8
00:00:59,125 --> 00:01:02,292
Ahoj, jak se vede? Jak se má žena?

9
00:01:02,958 --> 00:01:07,042
Fakt máte rádi komiksy zdarma, co? Smůla.

10
00:01:07,125 --> 00:01:10,333
Obchod se zavírá!

11
00:01:13,208 --> 00:01:14,125
Ten smrad.

12
00:01:14,708 --> 00:01:16,042
Smrdí zlem.

13
00:01:16,542 --> 00:01:20,375
Už jsi Rezzoch jednou zastavil,
zvládneš to znovu.

14
00:01:20,958 --> 00:01:21,833
Nejspíš.

15
00:01:23,750 --> 00:01:24,583
Možná.

16
00:01:48,583 --> 00:01:50,000
<i>Ozvěte se, prosím.</i>

17
00:01:50,833 --> 00:01:52,417
<i>Pomoz nám najít ostatní.</i>

18
00:01:53,000 --> 00:01:53,833
<i>Pomoz.</i>

19
00:01:54,458 --> 00:01:55,417
<i>Jacku.</i>

20
00:01:55,500 --> 00:01:57,458
- Co?
<i>- Pomoz nám, Jacku.</i>

21
00:01:58,250 --> 00:02:00,583
<i>Jacku, jsi naše jediná naděje.</i>

22
00:02:07,250 --> 00:02:08,875
VÍTEJTE VE WAKEFIELDU

23
00:02:11,500 --> 00:02:13,333
Krouží jako supi.

24
00:02:13,958 --> 00:02:16,042
A supi jedí mrtvé věci.

25
00:02:16,125 --> 00:02:18,000
........