1
00:00:25,020 --> 00:00:26,820
SESTRY, ROK 1918
PONURÉ RÁNO

2
00:00:26,900 --> 00:00:28,940
ALEXANDER TOLSTOJ
KŘÍŽOVÁ CESTA

3
00:00:29,454 --> 00:00:31,669
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

4
00:01:20,620 --> 00:01:24,940
KŘÍŽOVÁ CESTA

5
00:01:25,300 --> 00:01:28,460
DEVÁTÝ DÍL

6
00:01:43,429 --> 00:01:45,272
No, zlato,

7
00:01:46,380 --> 00:01:48,275
šťastné svátky!

8
00:01:52,740 --> 00:01:55,892
- Kristus vstal z mrtvých.
- Vskutku vstal.

9
00:01:59,300 --> 00:02:01,732
- Serjožo! Serjožo, nechoď!
- Nech mě jít, Soňo!

10
00:02:01,820 --> 00:02:04,015
- Ne, nenechám!
- Nech mě jít, Soňo!

11
00:02:05,534 --> 00:02:06,460
Serzojožo.

12
00:02:06,540 --> 00:02:08,350
- Přesuňte to!
- Serjožo.

13
00:02:10,180 --> 00:02:12,420
Vydržte!
Nechoďte do sklepa!

14
00:02:12,540 --> 00:02:14,235
Serjožo.

15
00:02:15,820 --> 00:02:17,352
Soňo.

16
00:02:19,404 --> 00:02:21,714
Myslím, že přišli naši lidé.

17
00:02:25,820 --> 00:02:28,738
Ano, Kristus vstal z mrtvých.

18
00:02:29,260 --> 00:02:31,980
Vskutku vstal!

19
00:02:32,100 --> 00:02:33,935
Pojď sem, moje...

20
00:02:38,780 --> 00:02:40,297
Ach, Bože!

21
00:02:41,573 --> 00:02:43,217
Bože můj!

22
00:02:44,380 --> 00:02:47,180
Serjožo, pojďme domů.
Nesnesu to.

23
00:02:47,340 --> 00:02:48,825
Serjožo.
........