1
00:00:23,840 --> 00:00:26,400
Pro mě je chirurgie umění… 

2
00:00:28,520 --> 00:00:30,680
a všichni chirurgové jsou umělci.

3
00:00:32,320 --> 00:00:35,360
Výsledek naší práce
by měl nakonec vypadat krásně.

4
00:00:35,960 --> 00:00:38,880
Když to vypadá krásně, vždycky to funguje.

5
00:00:51,000 --> 00:00:52,400
My chirurgové  

6
00:00:52,480 --> 00:00:55,080
bychom rádi byli operující stroje

7
00:00:55,160 --> 00:00:58,520
bez jakékoliv citové vazby k pacientům.

8
00:01:01,960 --> 00:01:04,440
Ale ve skutečnosti to tak nefunguje.

9
00:01:05,920 --> 00:01:07,160
Jsem pod tlakem.

10
00:01:09,320 --> 00:01:11,840
Ale jakožto chirurgové

11
00:01:11,920 --> 00:01:15,200
musíme naprosto důvěřovat
svým dovednostem.

12
00:01:16,760 --> 00:01:21,160
Kolik lidí na světě
umí někomu rozpárat hrudník,

13
00:01:21,240 --> 00:01:23,160
rozříznout srdce a zase ho zašít?

14
00:01:27,920 --> 00:01:29,720
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

15
00:01:46,480 --> 00:01:50,080
SRDCE A DUŠE

16
00:02:06,240 --> 00:02:07,280
Pro mě…

17
00:02:07,360 --> 00:02:10,080
je srdce středem vesmíru.

18
00:02:10,480 --> 00:02:11,560
DR. DEVI SHETTY

19
00:02:11,640 --> 00:02:15,400
Žádné lidské tělo
nemůže bez srdce fungovat.

20
00:02:21,480 --> 00:02:22,960
První polovinu života

21
00:02:23,680 --> 00:02:26,440
jsem strávil sněním o srdci.

22
00:02:35,320 --> 00:02:39,520
A druhou polovinu života
jsem strávil tím, že na něm pracuji

23
00:02:39,600 --> 00:02:41,800
a snažím se, aby bylo spokojené.

24
00:02:52,120 --> 00:02:56,360
I kdybych se na tenhle svět
........