1
00:00:25,620 --> 00:00:27,110
Měla bys jít.

2
00:00:27,270 --> 00:00:28,779
Opravdu?

3
00:00:31,200 --> 00:00:32,282
Dobře.

4
00:00:35,220 --> 00:00:36,278
Opravdu?

5
00:00:53,920 --> 00:00:55,472
Ahoj, pejsku.

6
00:01:28,320 --> 00:01:29,530
Uvidíme se ve škole.

7
00:01:29,540 --> 00:01:30,616
Počkej.

8
00:02:39,140 --> 00:02:40,180
Django.

9
00:03:07,640 --> 00:03:08,660
Dobré ráno.

10
00:03:11,600 --> 00:03:13,269
- Sundej to.
- Kde se narodila babička?

11
00:03:13,270 --> 00:03:16,250
- Mami.
- V pořádku. Je to jen tričko.

12
00:03:16,260 --> 00:03:17,849
- Je to moje tričko.
- Mami.

13
00:03:17,850 --> 00:03:19,339
Ať si ho vezme.

14
00:03:19,340 --> 00:03:21,320
Máš ho raději než mě.

15
00:03:22,300 --> 00:03:24,240
Bože můj,
jak to můžeš říct.

16
00:03:24,250 --> 00:03:25,258
- Miluji vás všechny?
- Mami.

17
00:03:25,260 --> 00:03:26,960
- Skotsko.
- Jo.

18
00:03:26,970 --> 00:03:28,409
Slíbila jsi,
že mě někdy vezmeš

19
00:03:28,410 --> 00:03:30,670
- do Edinburrow.
- Takto se nevyslovuje.

20
00:03:30,680 --> 00:03:32,550
Je to „brah“.

21
00:03:32,560 --> 00:03:35,000
- Edin-burah?
- Ne, to je špatně.

22
00:03:35,010 --> 00:03:36,018
Víš, že je to špatně.

23
00:03:36,020 --> 00:03:37,200
- Je to „brah.“
........