1
00:00:21,720 --> 00:00:23,210
Měla bys jít.

2
00:00:23,370 --> 00:00:24,879
Opravdu?

3
00:00:27,300 --> 00:00:28,382
Dobře.

4
00:00:31,320 --> 00:00:32,378
Opravdu?

5
00:00:50,020 --> 00:00:51,572
Ahoj, pejsku.

6
00:01:24,420 --> 00:01:25,630
Uvidíme se ve škole.

7
00:01:25,640 --> 00:01:26,716
Počkej.

8
00:02:35,240 --> 00:02:36,280
Django.

9
00:03:03,740 --> 00:03:04,760
Dobré ráno.

10
00:03:07,700 --> 00:03:09,369
- Sundej to.
- Kde se narodila babička?

11
00:03:09,370 --> 00:03:12,350
- Mami.
- V pořádku. Je to jen tričko.

12
00:03:12,360 --> 00:03:13,949
- Je to moje tričko.
- Mami.

13
00:03:13,950 --> 00:03:15,439
Ať si ho vezme.

14
00:03:15,440 --> 00:03:17,420
Máš ho raději než mě.

15
00:03:18,400 --> 00:03:20,340
Bože můj,
jak to můžeš říct.

16
00:03:20,350 --> 00:03:21,358
- Miluji vás všechny?
- Mami.

17
00:03:21,360 --> 00:03:23,060
- Skotsko.
- Jo.

18
00:03:23,070 --> 00:03:24,509
Slíbila jsi,
že mě někdy vezmeš

19
00:03:24,510 --> 00:03:26,770
- do Edinburrow.
- Takto se nevyslovuje.

20
00:03:26,780 --> 00:03:28,650
Je to „brah“.

21
00:03:28,660 --> 00:03:31,100
- Edin-burah?
- Ne, to je špatně.

22
00:03:31,110 --> 00:03:32,118
Víš, že je to špatně.

23
00:03:32,120 --> 00:03:33,300
- Je to „brah.“
........