1
00:00:16,984 --> 00:00:18,352
<i>Viděli jste</i>

2
00:00:18,652 --> 00:00:22,390
Představte si virus vyrobený umělou
inteligencí s cílem nás zničit.

3
00:00:22,523 --> 00:00:24,658
<i>Co to asi dělalo v BioMotion?</i>

4
00:00:24,792 --> 00:00:28,362
<i>Konečné řešení - 100% přenositelnost,
žádná imunita, neléčitelný.</i>

5
00:00:28,496 --> 00:00:29,963
Same.

6
00:00:30,098 --> 00:00:31,399
<i>Skončíme jako uprchlíci.</i>

7
00:00:31,532 --> 00:00:32,500
<i>My už jsme uprchlíci.</i>

8
00:00:32,633 --> 00:00:33,801
<i>Zbavím se té věci.</i>

9
00:00:33,934 --> 00:00:35,569
<i>Pokud můžeš chodit,
zmizíme odtud.</i>

10
00:00:35,703 --> 00:00:37,938
<i>LeBlanc i s dcerou se ztratili
stejně jako disk.</i>

11
00:00:38,072 --> 00:00:39,273
Tak nějak tuším, že ho vzal on.

12
00:00:39,407 --> 00:00:42,510
<i>Jediná věc, co může tu věc
zastavit je na tomhle disku.</i>

13
00:00:42,643 --> 00:00:44,578
<i>- Alespoň mi řekni, kam jdeme.
- Do bezpečí.</i>

14
00:00:44,712 --> 00:00:45,579
Co chceš?

15
00:00:45,713 --> 00:00:47,415
Chci syna, kterého jsem měl mít.

16
00:00:47,548 --> 00:00:48,416
Jestli mu ublížíš...

17
00:00:48,549 --> 00:00:51,219
<i>Ukážu mu, co to je skutečná rodina.</i>

18
00:00:51,352 --> 00:00:52,420
Našel jste ten server?

19
00:00:52,553 --> 00:00:53,821
Spíš on našel mě.

20
00:00:53,954 --> 00:00:55,370
<i>Čeká na další fázi,
což je rozbalení svého kódu</i>

21
00:00:55,389 --> 00:00:56,890
<i>a dosažení maximálního potenciálu.</i>

22
00:00:57,024 --> 00:00:58,992
A to zařídíme my.

23
00:01:00,998 --> 00:01:04,800
<i>Přední osvobozenecká nemocnice
Kismayo, Somálsko</i>

........