1
00:00:01,032 --> 00:00:03,101
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,291 --> 00:00:06,497
Vím, že tam jste, Yavallo.
Jděte k čertu!

3
00:00:06,739 --> 00:00:11,731
- Královna je mrtvá.
- Udělejte to! - Talon!

4
00:00:11,761 --> 00:00:14,686
Nepotřebovali byste mě,
kdybyste nepřinesli bílý kinj

5
00:00:14,716 --> 00:00:18,148
- z Plání popela. - Nepřinesli
jsme ho z Plání popela.

6
00:00:18,267 --> 00:00:21,557
- Pamatuju si tě z cesty.
- Říkej mi špičoušatá špíno.

7
00:00:24,969 --> 00:00:27,040
Tvůj kinj na mě nefunguje.

8
00:00:28,932 --> 00:00:31,226
Tohle bude vždycky naše výspa!

9
00:00:40,406 --> 00:00:43,395
Užijte si to, dokud můžete.
Dochází obilí na pivo.

10
00:00:43,425 --> 00:00:45,993
Díky, Janzo.
Stačí nám pár loků.

11
00:00:46,943 --> 00:00:51,212
- Vítej doma.
- A na Talon a tebe, Garrete,

12
00:00:51,237 --> 00:00:53,986
že jste nás zachránili
a dostali nám to z hlavy.

13
00:00:54,011 --> 00:00:56,401
Promiňte, vrátím se
k hledání způsobu,

14
00:00:56,431 --> 00:00:58,424
jak ty věci dostat z hlav ostatních.

15
00:00:58,426 --> 00:01:00,767
Nemůžeme všechny
v království zabít

16
00:01:00,797 --> 00:01:04,787
a čekat, že je Druhá přivede
zpět k životu, že ne? Že ne?

17
00:01:06,452 --> 00:01:09,772
Řekněte mi, co se stalo,
když jsme byli s Tobinem pryč.

18
00:01:10,405 --> 00:01:12,651
Falista. Tobine.

19
00:01:14,176 --> 00:01:16,998
Co se stalo,
než jste odjeli? Tobine.

20
00:01:17,401 --> 00:01:20,473
Jsem ráda, že ses
vrátil v pořádku, Tobine.

21
00:01:24,855 --> 00:01:28,049
- Promiňte, kdo jste?
- Vaše Veličenstvo.

........