1
00:01:30,086 --> 00:01:37,711
Titulky 10.12.2020
Andrea1717

2
00:02:15,000 --> 00:02:15,525
Xiaonuan!

3
00:02:15,650 --> 00:02:17,600
Xiaojing, prečo ste prišli?

4
00:02:18,750 --> 00:02:19,875
Je ti lepšie?

5
00:02:21,325 --> 00:02:22,225
Omnoho lepšie.

6
00:02:23,300 --> 00:02:24,250
Čo sa stalo?

7
00:02:25,250 --> 00:02:25,800
Ty

8
00:02:26,450 --> 00:02:27,125
si v poriadku?

9
00:02:31,250 --> 00:02:32,475
Myslíte

10
00:02:33,325 --> 00:02:35,725
pána Ye a Han Hui?

11
00:02:37,025 --> 00:02:37,525
Reči o nich

12
00:02:37,525 --> 00:02:39,300
zverejnili včera o polnoci.

13
00:02:40,150 --> 00:02:41,850
Než sa to spoločnosť dozvedela,

14
00:02:41,850 --> 00:02:43,100
už to bolo po celom internete.

15
00:02:43,750 --> 00:02:45,175
Bála som sa o teba.

16
00:02:45,850 --> 00:02:47,300
Pred dvomi dňami si odpadla.

17
00:02:47,400 --> 00:02:49,400
Chcem, aby si si dnes odpočinula.

18
00:02:49,725 --> 00:02:50,825
Nemusíš ísť na tréning.

19
00:02:52,075 --> 00:02:52,675
Nie, ďakujem.

20
00:02:53,625 --> 00:02:54,525
Som v poriadku.

21
00:02:55,475 --> 00:02:57,475
Prezlečiem sa a potom pôjdeme.

22
00:03:13,875 --> 00:03:15,825
Han Hui a Ye Feimo sú spolu,

23
00:03:16,025 --> 00:03:17,550
aj sa k sebe lepšie hodia.

24
00:03:17,550 --> 00:03:18,275
Želám im šťastie.

25
00:03:18,500 --> 00:03:20,545
Môj hrdina má priateľku.
........