1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
5x13 - Srdce, 2. část

2
00:00:44,669 --> 00:00:45,999
Čau, Adoro.

3
00:00:46,087 --> 00:00:50,047
Catro! Tady být nemůžeš.
Je to příliš nebezpečný.

4
00:00:52,427 --> 00:00:53,677
Shadow Weaver?

5
00:00:57,265 --> 00:00:59,725
Dostaň Adoru k Srdci.
Já se postarám o tuhle věc.

6
00:00:59,809 --> 00:01:03,559
- Catro, ne!
- Doženu vás. Jděte k Srdci.

7
00:01:05,732 --> 00:01:07,902
Ne, ne. Catro!

8
00:01:14,199 --> 00:01:16,119
Tati. Ne!

9
00:01:16,451 --> 00:01:20,291
Co se děje, holčičko?
Nikdy mi nebylo lépe.

10
00:01:39,349 --> 00:01:42,689
Scorpio, prosím!
Snažíme se tě zachránit.

11
00:01:52,195 --> 00:01:55,985
Tati, prosím!
To jsem já. Glimmer!

12
00:01:56,074 --> 00:02:01,834
Vím, kdo jsi. Má dcera.
To nedochůdče. Ten nezdar.

13
00:02:07,001 --> 00:02:08,751
A takhle končíš.

14
00:02:09,129 --> 00:02:11,969
Ubohá. Sama.

15
00:02:13,007 --> 00:02:14,587
Slabá.

16
00:02:19,389 --> 00:02:20,309
Mami.

17
00:02:22,058 --> 00:02:24,478
Ne. To nejsem.

18
00:02:39,492 --> 00:02:42,252
Má matka mě vychovala odvážnou.

19
00:02:42,328 --> 00:02:44,998
Mý přátelé mě naučili laskavosti.

20
00:02:45,081 --> 00:02:48,671
A jsem tvrdohlavá.
To mám po tobě.

21
00:02:48,751 --> 00:02:54,721
Nikdy nepřestanu bojovat!
A nepřijdu o dalšího rodiče!

22
00:03:02,181 --> 00:03:03,471
Mám tě ráda, tati.

23
00:03:33,671 --> 00:03:34,711
........