1
00:00:06,166 --> 00:00:09,083
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,500 --> 00:00:25,583
Tú, tú!

3
00:00:26,541 --> 00:00:28,000
Popeláčku!

4
00:00:31,750 --> 00:00:32,791
Jedeme!

5
00:00:34,416 --> 00:00:35,375
Tak pojďte.

6
00:00:36,875 --> 00:00:39,625
- Hele! Jsou tady!
- Čau, Popeláčku.

7
00:00:40,166 --> 00:00:41,166
Ahoj, lidi!

8
00:00:41,250 --> 00:00:43,000
- Ahoj, Hanku.
- Ahoj!

9
00:00:43,666 --> 00:00:46,333
- Dneska bude legrace!
- Jo!

10
00:00:50,500 --> 00:00:54,166
HANK A JEHO POPELÁŘSKÉ AUTO O VÁNOCÍCH

11
00:00:55,791 --> 00:00:56,625
Hotovo?

12
00:00:56,708 --> 00:00:59,541
Skoro. Ještě pár.

13
00:00:59,625 --> 00:01:02,125
Bez těch světel Santa nepřijde.

14
00:01:02,208 --> 00:01:05,166
Neboj, do večera to bude hotové.

15
00:01:06,708 --> 00:01:07,958
Ahoj, Popeláčku!

16
00:01:09,083 --> 00:01:10,750
Můžu si jít hrát?

17
00:01:10,833 --> 00:01:12,000
- Jasně.
- Jupí!

18
00:01:13,125 --> 00:01:16,291
Popeláčku, těšíš se na zítřek?

19
00:01:18,375 --> 00:01:21,541
Vážně? Protože já se těším hrozně moc.

20
00:01:23,041 --> 00:01:25,833
Zítra jsou totiž Vánoce, víš.

21
00:01:28,958 --> 00:01:31,125
Cože? Počkat.

22
00:01:31,208 --> 00:01:33,291
Víš, co jsou Vánoce, že jo?

23
00:01:35,500 --> 00:01:36,708
Cože?

24
00:01:36,791 --> 00:01:40,875
Vždyť je to ten nejúžasnější den v roce!

........