1
00:00:07,727 --> 00:00:12,885
Titulky 13.12.2020
Andrea1717

2
00:00:34,184 --> 00:00:37,975
Aj keď stratím všetko v živote,

3
00:00:38,121 --> 00:00:41,515
ako dôsledok toho,
že som si vybrala chvíľkové šťastie,

4
00:00:41,858 --> 00:00:48,715
navždy si budem pamätať tento deň,
keď som držala jeho ruku.

5
00:00:50,600 --> 00:00:55,255
(12. epizóda:
Cesta, ktorej sa nedá vyhnúť)

6
00:01:01,411 --> 00:01:04,205
Je dobre, že prestalo pršať.

7
00:01:04,681 --> 00:01:06,205
Áno.

8
00:01:08,385 --> 00:01:10,405
Je tak krásne.

9
00:01:15,092 --> 00:01:16,615
Ji-eun.

10
00:01:16,660 --> 00:01:18,185
Pozri.

11
00:01:21,998 --> 00:01:23,855
Je tam dúha.

12
00:01:28,238 --> 00:01:30,170
Môžem si niečo priať?

13
00:01:30,173 --> 00:01:31,865
Myslím, že áno.

14
00:02:03,907 --> 00:02:06,295
Čo si si priala?

15
00:02:11,148 --> 00:02:13,040
Je to tajomstvo?

16
00:02:13,049 --> 00:02:14,635
Som zvedavý.

17
00:02:18,788 --> 00:02:25,085
Požiadal som,
aby mi neodpustili ľahko.

18
00:02:31,468 --> 00:02:33,355
A čo ty?

19
00:02:39,242 --> 00:02:40,765
Ja...

20
00:02:43,547 --> 00:02:45,235
To je tajomstvo.

21
00:02:49,152 --> 00:02:53,275
Požiadal som, aby som bol
potrestaný za nás oboch.

22
00:03:03,833 --> 00:03:05,625
Pôjdeme?

23
00:03:32,896 --> 00:03:36,090
Ji-eun, aj ty vidíš môjho
manžela prvýkrát, že?

24
........