1
00:01:03,582 --> 00:01:04,959
Bratři a sestry,

2
00:01:06,001 --> 00:01:07,837
hle, odhalím vám tajemství:

3
00:01:08,546 --> 00:01:10,631
Ne všichni zemřeme,

4
00:01:11,465 --> 00:01:13,175
ale všichni budeme proměněni,

5
00:01:13,926 --> 00:01:14,760
naráz,

6
00:01:15,302 --> 00:01:18,055
v okamžiku,
až se naposled ozve polnice.

7
00:01:19,473 --> 00:01:21,183
Až zazní,

8
00:01:21,809 --> 00:01:24,770
mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti

9
00:01:25,688 --> 00:01:27,273
a my živí proměněni.

10
00:01:29,734 --> 00:01:32,987
Všemohoucí Bože,
rozpomeň se na milosrdenství,

11
00:01:33,070 --> 00:01:35,573
kterým jsi poctil
svou pokornou služebnici.

12
00:01:36,615 --> 00:01:38,159
Přijmi ji, prosíme,

13
00:01:38,576 --> 00:01:40,619
do sídla svatých.

14
00:01:41,203 --> 00:01:44,665
Zatímco vypravujeme naši sestru
k poslednímu odpočinku,

15
00:01:44,999 --> 00:01:47,835
pohlédni s láskou také na truchlící

16
00:01:48,502 --> 00:01:50,880
a utěš je v jejich ztrátě.

17
00:01:52,047 --> 00:01:54,800
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.

18
00:01:55,259 --> 00:01:56,093
Amen.

19
00:01:56,469 --> 00:01:57,970
Amen.

20
00:02:45,351 --> 00:02:46,352
Paní prezidentko.

21
00:02:46,769 --> 00:02:47,728
Mohu jet s vámi?

22
00:02:48,354 --> 00:02:49,188
Samozřejmě.

23
00:03:03,285 --> 00:03:05,955
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

24
00:04:42,301 --> 00:04:43,218
Oslovil vás?
........