1
00:00:00,980 --> 00:00:02,959
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,960 --> 00:00:06,099
<i>Občas se nám</i> tady v okolí
<i>ztrácejí mladé ženy.</i>

3
00:00:06,100 --> 00:00:07,709
Povídá se, že je to kult.

4
00:00:07,710 --> 00:00:10,780
<i>Nepřišla jsem se s vámi přít.</i>
Hledám dvě zmizelé dívky.

5
00:00:10,790 --> 00:00:12,950
<i>A svého manžela.</i>

6
00:00:12,960 --> 00:00:15,370
- Co jsi provedl?
- Jenom chci najít ty holky.

7
00:00:15,380 --> 00:00:17,379
- A Codyho?
- Grace!

8
00:00:17,380 --> 00:00:19,330
- Grace, už přichází!
- Pospěš si!

9
00:00:21,220 --> 00:00:22,639
Ta nejmladší
se nějak dostala z pout.

10
00:00:22,640 --> 00:00:23,918
<i>Je někde tam venku?!</i>

11
00:00:30,890 --> 00:00:32,010
Grace?

12
00:00:32,020 --> 00:00:34,330
Nepřišel jste nám pomoct?

13
00:00:39,180 --> 00:00:42,330
<i>Sestry Sullivanové
se pohřešují už čtyři dny</i>

14
00:00:42,340 --> 00:00:44,850
<i>společně s neznámou třetí ženou.</i>

15
00:00:44,855 --> 00:00:48,179
<i>Podél podobných cest jsou zaznamenány
už stovky nevyřešených únosů,</i>

16
00:00:48,180 --> 00:00:50,330
<i>převážně jde o domorodé ženy.</i>

17
00:00:50,340 --> 00:00:53,010
<i>Policie zatím
nepředložila žádná vodítka.</i>

18
00:00:53,020 --> 00:00:55,030
<i>Pokud je spatříte,</i>

19
00:00:55,040 --> 00:00:57,419
<i>i kdybyste si to jen mysleli,</i>

20
00:00:57,420 --> 00:01:00,969
<i>prosím vás,
abyste to oznámili policii.</i>

21
00:01:01,370 --> 00:01:05,130
<i>A Grace a Danielle...</i>

22
00:01:05,140 --> 00:01:10,610
<i>jestli tohle nějak slyšíte
nebo vidíte, milujeme vás.</i>

23
........